Mag werkgever parkeervergunning van auto van de zaak onbelast vergoeden?    VUT-premie en restitutie 

Moet mijn werkgever bij re-integratie 2e spoor ook een transitievergoeding betalen?

Vraagbaak  |  8 augustus 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Tweede spoor, Re-integratie

Vraag

Moet mijn werkgever ook een transitievergoeding betalen wanneer ik in het kader van re-integratie 2e spoor bij een andere werkgever aan slag ga?
 

Antwoord

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd, waardoor iedere werknemer die minimaal 24 maanden (vast of tijdelijk) in dienst is geweest, recht op heeft, als hij wordt ontslagen en dit onafhankelijk van de gevolgde ontslagroute (UWV of kantonrechter). Re-integratie 2e spoor komt voor wanneer het niet lukt om een zieke werknemer binnen het eigen bedrijf terug te laten keren. De werkgever gaat dan samen op zoek naar een ander bedrijf waar u blijvend in dienst kan treden.  
Bij re-integratie "Tweede spoor" start de werkgever eigenlijk de ontslagprocedure (via UWV) omdat u, als gevolg daarvan, niet binnen uw eigen bedrijf kan terugkeren. Wanneer het lukt om u bij een andere werkgever aan een passende baan te helpen, dan is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd.
 
Bij herplaatsing voorkomt de werkgever echter zowel de loondoorbetaling als de eventuele verhoging van de premie.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag werkgever parkeervergunning van auto van de zaak onbelast vergoeden?    VUT-premie en restitutie