Moet er over de extra uren boven mijn basiscontract ook ploegentoeslag worden betaald?    Welke kosten mogen met bruto loon worden verruild? 

Ontstaat er nieuwe keten wanneer lopende contract uitgebreid wordt met 4 uren p/w

Vraagbaak  |  3 april 2019  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Ketenregeling, Detachering, Uitzendbureau

Vraag

Medewerker is ingeleend door een bureau van 12-10-2018 tot 31-12-2018. Vervolgens heeft medewerker een tijdelijk contract door de organisatie aangeboden gekregen van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 voor 32 uur p/w, daarnaast heeft ze miv 1-1-2019 tot en met 31-3-2019 een tijdelijke uitbreiding gekregen voor 4 uur p/w. Mag medewerker nog een tijdelijk uitbreiding krijgen tot en met 31-12-2019? Zonder dat er recht is op een vast contract? Alle dienstverbanden waren in dezelfde functie.
 

Antwoord

Vooropgesteld dat de diensttijd waarbij een medewerker via een uitzendbureau of detacheringsbedrijf is “ingeleend” voorafgaande aan een dienstverband bij de werkgever zelf, meetelt voor de ketenregeling.
Laten we de perioden even op een rijtje zetten: 
  1. Periode 12-10-2018 tot 31-12-2018 ingeleend via een detacheringsbedrijf
  2. Periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 een contract voor bepaalde tijd van 32 uur per week
  3. Daarnaast een tijdelijke uitbreiding van 4 uren per week over de periode 1-1-2019 t/m 31-03-2019
 In feite is de tweede periode (omdat het dezelfde functie betreft) gewoon uitgebreid naar 36 uur per week. Waarom voor deze omslachtige methode gekozen is, zal wel te maken hebben met een kwestie van “Kostenplaats”, maar dat is een boekhoudkundige kwestie en geen arbeidsrechtelijke.
 
De ketenregeling begint dus op 12-10-2018 en mag dus tweemaal verlengd worden met een maximum van (tot) 2 jaren.
De twee jaren zijn nog niet verstreken en u bent eerst aan de 2e periode bezig. De uitbreiding van de overeenkomst met 4 uren per week hoort bij dezelfde arbeidsovereenkomst c.q. keten.
 
Dus geen enkel bezwaar als het gaat om te voorkomen dat er een vast contract ontstaat. In feite kunt u de overeenkomst zelfs nog 1 keer verlengen van 1-1-2020 t/m 10-10-2020, zonder dat er een vaste overeenkomst ontstaat. Daarbij kunt u de lopende overeenkomst vanaf 1-1-4-2019 met 4 uren p/w uitbreiden.
Mogelijk dat per 1-1-2020 de ketenregeling wordt opgerekt naar 3 jaren.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet er over de extra uren boven mijn basiscontract ook ploegentoeslag worden betaald?    Welke kosten mogen met bruto loon worden verruild?