Mag de inleg voor de levensloop afgetrokken worden van het SV-loon?    Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen? 

Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?

Vraagbaak  |  23 december 2015  |  Trefwoorden: Uitzendbureau, Ketenregeling, Opvolgend werkgeverschap

Ik werk inmiddels bijna 2 jaar bij deze organisatie (zelfde werk en werkplek). Eerst 2x 3 maanden via een uitzendbureau en daarna 2x een jaarcontract. Dit laatste contract loopt bijna af. Zijn ze verplicht mij aan te nemen (4 contracten achtereen/opvolgend werkgeverschap)?

Antwoord:
De uitzendperiode voorafgaande aan de tijdelijke contracten telt mee voor de bepaling van de ketenregeling. Bij cao kan nog tot 1 juli 2016 een afwijkende regel op dit punt gehanteerd worden.
Met betrekking tot de uitzendperiode voorafgaande aan de tijdelijke overeenkomst(en) kent de cao en het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) echter geen uitzondering.
Art 6., zesde lid onder a en zevende lid geven aan dat de periode meegeteld moet worden in de ketenregeling, mits dezelfde werkzaamheden worden verricht als gedurende de tijdelijke aanstelling.
Vanaf 1 juli 2015 dienen alle tijdelijke contracten minstens 1 maand van te voren te worden opgezegd, ook al staat de einddatum van de overeenkomst vast.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag de inleg voor de levensloop afgetrokken worden van het SV-loon?    Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?