Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?    Moet de onregelmatigheidstoeslag en provisie ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag? 

Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?

Vraagbaak  |  17 december 2015  |  Trefwoorden: Instemmingsrecht, Pensioenreglement, Indexeringsclausule

Mag een pensioenbedrijf (een verzekeraar) een pensioen zomaar wijzigen van eindloon naar middelloon?

Antwoord:
Niet het pensioenbedrijf, dus de verzekeraar (Zwitserleven of NN of een andere maatschappij) heeft jouw pensioenvoorwaarden gewijzigd, maar jouw werkgever zelf.
De vraag is, wat hierover in het Pensioenreglement staat vermeld. Ik kan het effect van een overgang van eindloon naar middelloon niet exact beoordelen, omdat ik de overige voorwaarden niet ken.
Over het algemeen kan dit (afhankelijk van jouw leeftijd en de indexeringsclausule) tot maximaal 16% schelen in de hoogte van het pensioen. Hoe hoger de leeftijd en hoe langer de Eindregeling al bestaat en de mate van indexering, kan het verschil lager zijn.
De meeste pensioenverzekeringen zijn van Eindloon naar Middelloon gegaan vanwege de hoge en onvoorspelbare kosten voor de werkgever. Dat neemt niet weg, dat een dergelijke regeling niet zondermeer kan worden gewijzigd, tenzij dit nadrukkelijk in het reglement staat vermeld.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?    Moet de onregelmatigheidstoeslag en provisie ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag?