Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?    Mijn werkgever wil de juiste volgorde hanteren bij loonbeslagen 

Moet de onregelmatigheidstoeslag en provisie ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag?

Vraagbaak  |  15 december 2015  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Loonbestanddelen

Op jullie site zag ik dat de onregelmatigheidstoeslag en provisietoeslagen ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag. Mijn werkgever is van mening van niet en in de wet kan ik het zelf ook nergens terugvinden. Kunnen jullie mij zeggen waar dit in de wet staat en of hetgeen op de website staat correct is?

Antwoord:
Over het bruto loon, inclusief alle regelmatige toeslagen dient de vakantiebijslag betaald te worden. Dus niet over incidenteel overwerk, maar wel over de onregelmatigheidstoeslag en provisies, die tot het regelmatige loon behoren. Dus ook niet over een incidentele bonus. In principe bestaat hierover geen discussie, althans hoort er niet te zijn.

Toeslagen die samenhangen met de aard van het werk, behoren tot het loon. Te denken valt aan ploegentoeslagen, prestatietoeslagen en provisie, onregelmatigheidstoeslagen en diplomatoeslagen.
De werkgever is ook vakantiebijslag verschuldigd over het bedrag dat de werknemer ontvangt gedurende ziekte, vakantie en (andere) verhinderingen van de medewerker die voor rekening en risico van de werkgever komen (4.1.3.). De wet is hier ook duidelijk in, maar noemt alleen de uitzonderingen.
Over de volgende loonbestanddelen wordt bijvoorbeeld geen vakantiebijslag betaald: niet geldelijke inkomsten, overwerktoeslag, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden, onkostenvergoedingen, winstuitkeringen en eindejaaruitkeringen (art 6 WML). Over prestatietoeslag is weer wel vakantiebijslag verschuldigd.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?    Mijn werkgever wil de juiste volgorde hanteren bij loonbeslagen