Teveel belasting betaald. Eventueel middelen.    Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen? 

Mag de inleg voor de levensloop afgetrokken worden van het SV-loon?

Vraagbaak  |  27 december 2015  |  Trefwoorden: Levensloopregeling, Pensioenopbouw, Aftrek alle heffingen

Mag de inleg voor een levenslooptegoed worden afgetrokken van het inkomen voor de bepaling van het SV-loon? 
Wat moet ik over de inleg van de levensloopregeling betalen?
Heeft deelname aan de levensloopkorting gevolgen voor de grondslag van mijn pensioen?

Antwoord:
Ja, het is in principe een zogenaamde “aftrek alle heffingen”.
Over de inleg bent u vanaf 2010 geen premies werknemers-verzekeringen meer verschuldigd.
Tijdens de verlofperiode dienen over de uitkering wel werknemerspremies betaald te worden (indien deze tegen die tijd nog verschuldigd zijn), en ook de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen).
Over de storting op uw levenslooprekening bouwt u op het spaarmoment geen pensioen op.
Het is gangbaar dat de pensioenopbouw stopt bij vrijwillig verlof. Dit zou inhouden dat ook tijdens levensloopverlof de pensioenopbouw stopt. De wet kent echter geen belemmering om tijdens verlof de pensioenopbouw voort te zetten. Het is aan de werkgevers en werknemers (o.a. CAO) te beslissen of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden, zij de pensioenopbouw tijdens het levensloopverlof willen voortzetten.
Daarentegen wordt over dat bedrag wel pensioen opgebouwd op het moment dat het tijdens verlof wordt uitgekeerd. In principe ontstaat er dus geen pensioengat door levensloopsparen.

Mag de inleg voor een levenslooptegoed worden afgetrokken van het inkomen voor de bepaling van het SV-loon? 
Wat moet ik over de inleg van de levensloopregeling betalen?
Heeft deelname aan de levensloopkorting gevolgen voor de grondslag van mijn pensioen?
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Teveel belasting betaald. Eventueel middelen.    Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?