Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV?    Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden? 

Kan ik mijn saldo levenloopregeling gebruiken voor een pensioenstorting

Vraagbaak  |  11 juni 2016  |  Trefwoorden: Levensloopregeling, Fiscale ruimte, Pensioenopbouw, Pensioengat

Vraag

Op uw website lees ik HIER over vrijwillige voortzetting pensioenopbouw na ontslag. Ik heb daar enkele vragen over.
 
Vraag 1: Moet de werkgever hier gehoor aan geven of is dit een gunst?
Vraag 2: Kan een levensloop tegoed hiervoor worden aangewend?
 

Antwoord


U kunt het saldo van uw levenslooprekening omzetten in pensioen. Voorwaarden daarbij zijn dat:
  • de pensioenregeling de mogelijkheid van bijsparen biedt en
  • de pensioenregeling fiscale ruimte biedt.
Met andere woorden: in het verleden is minder pensioen opgebouwd dan de fiscale toegestane opbouw.
In feite haalt u bij omzetting van uw levensloopsaldo (een deel van) uw pensioenopbouw in.
De Belastingdienst heeft voor inhaal van pensioen een uitgebreide handreiking gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de berekening van inhaal erg complex is. Het komt er min of meer op neer dat per dienstjaar de maximale fiscale opbouw moet worden vergeleken met de werkelijke opbouw. Daarbij moet de deelnemer voor de mogelijke fiscale opbouw - ook in het verleden - uitgaan van huidige regime.

Tijdstip omzetting levensloop in pensioen

De deelnemer aan de levensloopregeling kan zijn levensloopsaldo op elk gewenst moment omzetten in pensioen, mits dit tijdstip ligt vóór de eerste van de drie hieronder genoemde data:
  • de datum waarop zijn AOW-uitkering ingaat;
  • de datum waarop zijn pensioen ingaat;
  • 01-01-2022
Maar nogmaals uw pensioenfonds moet de mogelijkheid bieden en kan ook voor u de fiscale ruimte berekenen. Ik raad u dus aan contact op te nemen met uw pensioenfonds.
Uw voormalige  werkgever hoeft hiervoor geen toestemming te geven, maar mogelijk dat de Bank hier wel om zal vragen. Uw werkgever was namelijk verantwoordelijk voor de uitbetaling en de fiscale inhoudingen. Omdat u het bedrag gaat aanwenden voor pensioen, kan het onbelast doorgestort worden.
Het levensloopsaldo gebruiken voor een mogelijk pensioengat is iets anders dan een vrijwillige voortzetting van het betalen van pensioenpremie.
U dient daarvoor contact op te nemen met uw pensioenfonds.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV?    Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden?