Wordt nabestaandenpensioen gekort op de IOAW?    Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR? 

Ik heb eerst 2 jaar via een detacheringsbureau gewerkt. Hoe is dan de ketenregeling?

Vraagbaak  |  21 maart 2019  |  Trefwoorden: Ketenregeling, dienstverband, Inlener, Detachering, Uitzendbureau

Vraag

Ik heb via een detachering bureau eerst 2 jaar gewerkt bij mijn huidige werkgever als werkmeester. Vervolgens ben ik aangenomen in dezelfde functie met een jaarcontract dat nogmaals met een jaar werd verlengd. Bij aanname is gezegd dat ik na 1 jaar een vaste aanstelling zou krijgen. Toen het zover was wist niemand het meer en stond het niet op papier. Nu heb ik te horen gekregen dat mijn contract helemaal niet verlengd wordt. Mag dit na 4 jaar??

Antwoord

Wat is uw situatie: U werkte 2 jaar voor een detacheringsbureau (uitzendbureau) bij een inlener. Uw “inlener” heeft u vervolgens in dienst genomen voor dezelfde functie met een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar en die periode nogmaals verlengd met weer een periode van 1 jaar.
Vanaf het moment dat u in dienst kwam, heeft u feitelijk al een vast contract c.q. een vaste aanstelling en niet pas na 1 of 2 jaar. De 2 jaren die u uitgeleend was, voorafgaande aan het dienstverband , tellen namelijk mee voor de ketenregeling.
U bent dus al 2 jaar in vaste dienst bij uw huidige werkgever.
Uw werkgever kan uw contract alleen op de gebruikelijke (rechtmatige) manier ontbinden, namelijk door een ontslagvergunning aan te vragen. Of uw werkgever daar geldige redenen voor kan aanvoeren valt nog te bezien.
Een vaststellingsovereenkomst met een afkoopsom, maar minimaal een transitievergoeding zou nog een mogelijkheid zijn, maar ook dan moet er een plausibele reden voor ontslag gevonden worden.
De vraag is op dit moment of er wel gegronde redenen zijn voor een ontslag.
Om kort te gaan: U bent nu al 2 jaar in vaste dienst (overeenkomst voor onbepaalde tijd) bij uw huidige werkgever.
Laat ons s.v.p. weten wat de reactie is en wat zij gaan doen.

Reactie

Ik heb een week op antwoord moeten wachten. Maar ik heb het.
Ik heb haar jouw antwoord gegeven en toen stond ze met een mond vol tanden. En moest eerst langs P&O want zij wist dit dus niet.
Eerst lokale P&O en die zeiden gelijk dat ik (jij) gelijk had.
Maar ze ging ook nog langs landelijk en juridische dienst en dan verder kijken.
Je raadt het al ze kwam vandaag met het bericht dat ik volledig in mijn recht sta. Ze gaan me niet meer ontslaan en willen zelfs een soort verbeter traject met me ingaan. En staan ze open voor omscholing voor me, zodat ik zelf naar een andere baan kan. Ik heb wel gezegd “graag” maar met terugkeer garantie.
Ik wil je dan ook heel hartelijk bedanken voor je antwoord super. Ik heb die linken niet eens nodig gehad jou mail was genoeg.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt nabestaandenpensioen gekort op de IOAW?    Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?