Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?

Vraagbaak  |  do 20 dec 2018  |  Trefwoorden: , , , , ,

Vraag

Ik lees in HR-Kiosk dat ook een sportvereniging uit de WKR bekostigd mag worden. Nu vergoeden we alleen Bedrijfsfitness onbelast, maar dat is voor velen geen optie, die wel lid zijn van een sportvereniging. Kunt u dit toelichten?

Antwoord

Sinds de invoering van de WKR is het onbelast vergoeden van allerlei nuttige activiteiten mogelijk. Wanneer de kosten betaald worden uit de vrije ruimte van de WKR, zijn er geen stringente regels meer m.b.t. het fitnessprogramma; het mag dus ook de contributie van de sportvereniging zijn. In feite iedere voorziening, die niet als ongebruikelijk kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een cafetariasysteem.
Het is verstandig om in samenspraak met de OR of Medezeggenschapsraad een reglement op te stellen welke doelen uit het forfait (vrije ruimte) van de WKR bekostigd kunnen worden. Belangrijk is de boodschap; het waarom en de stimulans die van deze onbelaste vergoeding zou moeten uitgaan.