Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?    Ben Nederlander en werk voor Engels bedrijf in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mijn arbeidscontract? 

Mag de WGA-premie ook van het bruto loon worden ingehouden?

Vraagbaak  |  14 december 2018  |  Trefwoorden: WGA-premie, Verruilen, Cafetariaregeling, Omkeerregel, Brutoloon

Vraag

Mag de WGA premie ook van het bruto loon worden ingehouden?

Antwoord

Nee, volgens de wet mag dat niet. Eigenlijk uiterst vreemd. Immers de omkeerregel zegt dat een premie onbelast is, wanneer de uitkering later belast wordt. Dat kan in de toekomst vreemde consequenties geven.
U kunt echter wel besluiten om de premie niet meer in te houden. U bent dat immers niet verplicht. Maar u maakt met uw werknemer een overeenkomst dat deze akkoord gaat met een verlaging van zijn bruto loon.
Dat kan een gering fiscaal voordeel opleveren voor zowel de werknemer als de werkgever. 
Zie voor een uitvoerige uitleg

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?    Ben Nederlander en werk voor Engels bedrijf in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mijn arbeidscontract?