Mogen opleidingskosten ook na verbreken dienstverband onbelast vergoed worden?    Mag wanneer de functiegroep verandert, mijn dienstjaren worden teruggezet? 

Zijn mijn studiekosten, die mijn werkgever heeft betaald, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting?

Vraagbaak  |  15 januari 2018  |  Trefwoorden: Studiekosten, Inkomstenbelasting, Brutoloon

Vraag

Ik volg een studie die gestart is in september 2017. De werkgever heeft de factuur volledig voldaan in 2017. In 2018 wordt het totale netto bedrag in 12 maanden verrekend met het salaris.
De studiekosten worden daarmee wel aftrekbaar voor de medewerker. Nu is de vraag: neem je dit mee in aangifte over 2017 of over 2018?
 

Antwoord

Ik neem aan dat u met aftrekbaar bedoelt voor de Inkomstenbelasting en niet voor de Vermogensbelasting. In het laatste geval kunt u namelijk het bedrag voor 2017 als een schuld opnemen.
Voor de inkomstenbelasting heeft u in principe geen aftrekposten. Noch voor 2017, noch voor 2018.
Wat is namelijk het geval: de schuld eind 2017 wordt in 2018 maandelijks van uw bruto loon ingehouden. Daarmee wordt dus uw inkomen automatisch verlaagd voor zowel de Loonbelasting (voorheffing) als de Inkomstenbelasting in 2018.
Mocht er een aanmerkelijk verschil in bruto inkomen ontstaan, dan kunt u altijd nog middelen tussen 2016,2017 en 2018.
Andere gevolgen kunnen zijn, dat de verlaging van uw bruto inkomen over 2018 gevolgen heeft voor toeslagen en andere belastingen.
En indien uw bruto loon in 2018 wordt verlaagd, worden ook de werkgeverslasten met (ongeveer) 20% (over dat bedrag) verlaagd.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mogen opleidingskosten ook na verbreken dienstverband onbelast vergoed worden?    Mag wanneer de functiegroep verandert, mijn dienstjaren worden teruggezet?