Welke kosten mogen met bruto loon worden verruild?

Vraagbaak  |  wo 3 apr 2019  |  Trefwoorden: , , , , ,

Vragen: Met behulp van het behulp van het cafetariamodel; is het mogelijk om allerlei kosten te verruilen met het bruto loon. Ik heb daarover 4 vragen.

Vraag 1: Ik hoorde dat er mensen zijn die het voor elkaar hebben gekregen om naast een leaseauto voor zichzelf ook een leaseauto voor zijn of haar partner uit te onderhandelen. Blijkbaar kan dat dus, zou je dan ook voor personen die alleen een privé auto hebben die kosten mogen verruilen met bruto loon?

 Antw: Het verruilen met bruto loon mag alleen met kosten die gelet op hun aard, ook onbelast vergoed mogen worden. Bij een leaseauto (liever gezegd een auto van de zaak, die kan eventueel geleased zijn) krijgt de medewerker een bruto bijtelling op zijn loon afhankelijk van type etc.
Wanneer er ook nog een leaseauto voor de partner wordt bedongen, dan is dit in principe geen auto van de zaak. Een uiterst merkwaardige situatie. In feite wordt er een voorziening kennelijk verstrekt, waar een bepaalde waarde tegenover staat. Alle kosten dienen dus gewoon belast te worden. Wanneer de partner fictief in dienst genomen wordt/kan op haar loon nog een bijtelling worden gedaan. Maar ik blijf het een raar verhaal vinden.

Vraag 2. Is het eventueel mogelijk om personeel een creditcard/pinpas te geven waarop een keer per maand de kosten worden verruild met bruto loon?
 
Antw: Kosten (hoe dan ook betaald evt. met een creditcard) moeten fiscaal onbelast vergoed mogen worden. Alleen dan kan met bruto loon worden verruild. De vraag is echter waarom (indien de kosten als “intermediaire kosten” onbelast mogen worden vergoed, deze niet gewoon bij het netto loon (onder aan de specificatie) worden terugbetaald.

Vraag 3. Is het eventueel ook mogelijk om de ziektekostenpremie van personeel te verruilen met bruto loon?
 
Antw: Neen, dat is niet mogelijk. Een bijdrage van de werkgever in de ziektekostenpremie moet gewoon als “loon” worden belast. Of kan alleen, wanneer de werkgever dit voorschiet met NETTO loon worden terugbetaald.

Vraag 4. Daarnaast vroeg ik mij af of je netto inhoudingen zoals lunchinhouding, Premie WGA gedispenseerd zou kunnen verruilen?
 
Antw: Een lunchinhouding kan alleen met netto loon worden terugbetaald. Er kan wel (wanneer de werkgever de kosten in eerste instantie voorschiet) een forfaitaire bijtelling van € 3,35 per lunch op het bruto loon worden gedaan, waardoor de medewerker hierover dus een heffing betaalt.
 
De WGA-premie die op de werknemer wordt verhaald, moet volgens de “geleerden” betaald worden van het NETTO loon. Dat is volkomen in strijd met de zogenaamde “omkeerregel”. Premies zijn onbelast en de uitkering is daarom belast. De werkgever hoeft de premie niet in te houden, maar als hij dat doet, dan moet dat van het NETTO loon. Hier mag je het wel verruilen. Praktisch: de werkgever houdt niets is maar op verzoek van de medewerker verlaagt de werkgever het bruto loon.  Zie: https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/mag-de-wga-premie-ook-van-het-bruto-loon-worden    en verder.