Ben eerst in dienst geweest als uitzendkracht, vervolgens 2 jaarcontracten    Op het inkomen van mijn verloofde is de 30%-regeling van toepassing.We gaan binnenkort trouwen. Verandert er dan iets aan de regeling? 

Mag de werkgever een verkeersboete (te laat) verrekenen?

Vraagbaak  |  25 april 2019  |  Trefwoorden: Auto van de zaak, Lease-auto, Verkeersboete, Parkeerboete, Leasecontract

Vraag

In mijn leaseovereenkomst en mijn arbeidsvoorwaarden staat niets over mijn vraag.
Afgelopen december werd een parkeerboete uit mei 2018 ingehouden op mijn salaris. Ik was het niet eens met deze bekeuring, doordat hij ruim een half jaar later binnenkwam en daarom had ik geen mogelijkheid meer om in bezwaar te gaan.
Afgelopen week kreeg ik bericht dat in augustus 2018 ik, op de zelfde dag twee keer op het zelfde punt een weg in ben gereden, hiervoor was blijkbaar een vergunning verreist, hetgeen ik niet door had. Omdat ik niet heb kunnen leren van mijn fout zou ik graag mijn tweede boete voor die dag willen aanvechten. Ook dit kan niet meer omdat het termijn ruimschoots is verlopen.

Mijn vraag is dan ook of er een standaard regeling/arbeidsvoorwaarden is voor het te laat doorsturen van bekeuringen?

Antwoord

In principe moet de werknemer een verkeersboete zelf betalen c.q. moet de werkgever de boete (om fiscale redenen) op de medewerker verhalen. Overigens kan een parkeerboete ook een "naheffingsaanslag" zijn van een gemeente.
 
Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de werkgever de boete voor zijn rekening nemen
Dat u twee maal een boete heeft gekregen voor eenzelfde overtreding (die u tweemaal heeft begaan) is volgens het OM terecht. Uit ervaring weet ik dat, toen ik in beroep ging tegen een snelheidsovertreding van enkele kilometers op een traject van 200 meter.
 
Nu uw vraag:
Dat uw werkgever u laat (zo niet te laat) de boete heeft ingehouden op uw salaris, doet niets af aan de fiscale kant van de zaak
Maar niettemin had de werkgever wel een regeling kunnen treffen, maar is daar kennelijk niet toe verplicht (ik ken daarvoor niet uw leaseovereenkomst en voorwaarden)
 
Hoe luidt de jurisprudentie in het geval van een boete wel of niet verrekenen:
Onder bijzondere omstandigheden mag de werkgever een verkeersboete belastingvrij vergoeden. Meestal is het beter dat u de boete op uw werknemer gaat verhalen.

Arrest Hoge Raad

Uw werknemer krijgt een verkeersboete en deze valt bij de werkgever in de bus. De bon kunt u het beste verhalen op uw werknemer, bijvoorbeeld via verrekening met zijn salaris. Als u dit niet zou doen, loopt u het risico dat u later alsnog belasting moet betalen over de boete, de boete wordt dan gezien als verstrekt netto loon. U moet dan hierover alsnog loonheffing betalen en u krijgt wellicht een boete.
Onder bijzondere omstandigheden mag de werkgever de boete zonder verder risico betalen. De voorwaarden zijn volgens de Hoge Raad (arrest 13 juni 2008):
De werknemer krijgt de boete opgelegd tijdens werktijd of tijdens werkzaamheden.
Er mag geen sprake zijn van bewust roekeloos rijgedrag.
U mag geen overeenkomst met uw werknemer hebben waarin staat dat u (de werkgever) de boete gaat verhalen.

Belastingtip
Als in de auto-overeenkomst of leaseovereenkomst staat dat u boetes altijd zult verhalen, voldoet u nimmer aan de regeling die door de Hoge Raad is uitgesproken. U moet dan altijd de boete verhalen. Laat een dergelijke bepaling dus uit de regeling.

 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ben eerst in dienst geweest als uitzendkracht, vervolgens 2 jaarcontracten    Op het inkomen van mijn verloofde is de 30%-regeling van toepassing.We gaan binnenkort trouwen. Verandert er dan iets aan de regeling?