Heb ik recht op een uitstroompremie nu ik afzie van mijn IOAW uitkering?

Wanneer is een afkoopsom bij beëindiging leaseauto verschuldigd?

Vraagbaak  |  17 februari 2021  |  Trefwoorden: Leasecontract, Auto van de zaak, Afkoopsom, Boete, Inspanningsverplichting, Private lease, Berijdersovereenkomst

Vraag

Ik las  "Afkoopsom lease overeenkomst voor rekening werknemer" Lees

"In veel arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers is opgenomen dat werknemers die zelf besluiten ontslag te nemen, bijvoorbeeld omdat ze een andere baan hebben gevonden, een afkoopsom verschuldigd zijn aan hun werkgever omdat die met de leaseauto achterblijft. Dat dekt voor de werkgever de kosten die het van de leasemaatschappij krijgt voorgeschoteld, wanneer het een leasecontract voortijdig beëindigt."

Hoe zit het met onvrijwillig ontslag? 
Je hebt meerdere vormen: bedrijfseconomische omstandigheden (denk aan corona), ontslag wegens disfunctioneren en zelfs ontslag op staande voet.
Ergens vernomen dat dit nooit kan, omdat geen arbeidsovereenkomst dan meer van toepassing is. Zo ja, is dat ook goed om te benoemen en geldt dat dan ook zonder dat het in arbeidsovereenkomst of lease reglement is opgeschreven? Zo nee, ontkrachten. 
zou het niet alternatief zijn om gewoon leasebedragen te betalen aan voormalige werkgever om geen afkoopsom te hoeven te betalen? (maar dan wel in mogen rijden)

Antwoord

Wil er sprake zijn van een boete of een terugvordering (denk ook aan een studieschuld) dan moet dat natuurlijk nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst (berijdersovereenkomst, studieovereenkomst) zijn vastgelegd.
Daarbij (en daar zijn meerdere uitspraken over) moet de medewerker zelf ontslag hebben genomen. Bij een situatie waarin de medewerker ontslag neemt, vanwege een op handen zijnde reorganisatie, waarbij de baan van de medewerker op de tocht staat, wordt door de rechter gezien als een onvrijwillig ontslag.
In al die gevallen mag er dus geen schade worden berekend c.q. kosten worden teruggevorderd.
Er zijn mij wel mogelijkheden bekend, dat de medewerker de auto van de leasemaatschappij overneemt en het leasecontract op persoonlijke titel voortzet, dus privat lease.
De werkgever kan in de berijdersovereenkomst een clausule opnemen met een “inspanningsverplichting”. Dus een afspraak dat de berijder bij zijn opvolgende werkgever vraagt of de voortzetting van het leasecontract bij de nieuwe werkgever kan worden ondergebracht.
Maar kortom de belangrijkste vraag is: wanneer heeft de berijder bij ontslag een verplichting om de schade te vergoeden?
  1. Wanneer dat nadrukkelijk is overeengekomen
  2. De werknemer zelf ontslag neemt
  3. Er geen omstandigheden zijn waardoor de werknemer wel gedwongen werd ontslag te nemen
Als alternatief komt dan mogelijk aan de orde:
A.Een inspanningsverplichting om leaseovereenkomst over te nemen door nieuwe werkgever
B. De leaseovereenkomst omzetten in een Privat lease overeenkomst

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heb ik recht op een uitstroompremie nu ik afzie van mijn IOAW uitkering?