MKB is matig op de hoogte van wetgeving en heeft grote behoefte aan ondersteuning

do 14 jul 2016  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: WWZ, Ketenregeling, Flexcontract, Personeelsgids, Verlofreglement

Meer behoefte aan flexibiliteit en matige kennis in het MKB
Onderzoeken wijzen uit dat meer dan de helft van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf voorlopig liever geen medewerkers in vaste dienst wil aannemen. Een ruime meerderheid van hen verwacht dit jaar wel te groeien, maar vindt dat er teveel risico's zitten aan het aannemen van vast personeel. De inzet van tijdelijke flexkrachten wordt  "een goede manier" gevonden om de groei van hun bedrijf te kunnen opvangen.
Er is een toenemende behoefte aan meer flexibiliteit. Daarnaast worden de risico's en kosten van ziekteverzuim en de verplichtingen van de Wet werk en zekerheid als belangrijkste oorzaken gezien om te kiezen voor flexibel in plaats van vast personeel.

70% van alle MKB bedrijven is slecht tot matig op de hoogte van alle wet- en regelgeving op personeelsgebied. De  wet- en regelgeving voor arbeidsrecht en arbeidsverzuim wordt steeds complexer.
Met name de Wet werk en zekerheid (Wwz), waarin o.a. opgenomen de ketenregeling is onderwerp van zware kritiek vanuit het bedrijfsleven. De wet is bedoeld om meer mensen met een flexcontract aan een vaste baan te helpen, maar in de praktijk lijkt precies het tegenovergestelde te gebeuren.
HR-kiosk geeft niet alleen informatie, maar ondersteunt werkgevers ook in het correct toepassen van de wetgeving. Meer weten van onze dienstverlening op maat.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: