Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract?    Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald? 

Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?

Vraagbaak  |  23 juni 2016  |  Trefwoorden: Verlofreglement, Verlofdag, Vervallen vakantiedagen, Wettelijk verlof, Bovenwettelijk

Vraag

Ik heb 75 bovenwettelijke dagen van voor 1 januari 2012.  Nu telt mijn werkgever deze mee in de nieuwe wijziging van 1 januari 2012. (M.a.w. het recht op deze verlofdagen zullen dus vervallen) Mag dit ?
Naar mijn mening is er geen terugwerkende werking.

Antwoord

De vervaltermijn van art. 7:640a BW is niet van toepassing op deze vakantiedagen. Deze vakantiedagen vervallen niet maar verjaren wel na verloop van 5 jaar na de dag van het jaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan (art.7:642 BW). Bovenwettelijke vakantiedagen die in de loop van 2012 (en daarvoor) zijn opgebouwd verjaren op 1 januari 2017 of zijn al verjaard..
Een uitzondering is echter dat u wel in de gelegenheid moet worden gesteld om de dagen ook werkelijk op te nemen.
 
De wet van 2012 (ingaande 1-7-2013)  gaat over de wettelijke dagen, die een half jaar na het jaar dat het recht is verkregen vervallen. Overigens kan bij CAO of interne regeling hiervan worden afgeweken. Zie het schema  
 
Ik schreef al eens eerder:
De door de Europese Commissie afgedwongen regel is puur academisch en hypothetisch. Het gaat alleen om de dagen van 2012, dus niet de dagen voor 2012. En ze vervallen alleen (wettelijk) wanneer er niet in een reglement een uitzondering wordt gemaakt. Nu zullen de meeste werkgevers (MKB vooral) dit niet goed geregeld hebben, maar er is ook geen verlofpolitie, die controleert of de dagen wel geschrapt zijn. Daarbij mag van de werkgever verlangd worden, dat deze als een goed werkgever, de werknemer hierop tijdig attendeert, wanneer het echt ook de bedoeling is dat de regel onverkort wordt uitgevoerd.
De praktijk zal zijn dat uitsluitend bij een arbeidsconflict dit aan de orde komt. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker per 1 juli wordt ontslagen en er nog wettelijke verlofdagen van 2012 staan, die vervolgens uitbetaald zouden moeten worden. Ons advies is om in ieder geval en zeker op dit punt een verlofreglement te maken.

 
Terugkomend op uw vraag: wettelijk gezien heeft uw werkgever gelijk v.w.b. de toepassing van de bovenwettelijke dagen. Maar nogmaals: u en uw werkgever moeten een coulante regeling treffen. Of u neemt tot 1-1-2017 3 maanden vakantie of u laat de waarde van een deel of het geheel uitbetalen.Er staat (voor de duidelijkheid)  “extra, bovenwettelijke, vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling en mogen dus wel langer worden opgespaard. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen, die zijn afgesproken in een CAO, bedrijfsregeling of in een individuele overeenkomst, blijft de maximale verval- c.q. verjaringstermijn van 5 jaar gelden.”
Zoals al eerder gesteld zullen de dagen die opgebouwd zijn in (en zeker die van voor 2012) volgend jaar zijn vervallen. Wanneer de werkgever daarop staat kunt u wettelijk gezien geen bezwaar maken, tenzij u kunt aantonen dat de werkgever u niet in de gelegenheid heeft gesteld ze ook daadwerkelijk op te nemen. Dat laatste kan ik me nauwelijks voorstellen. U heeft denk ik voldoende tijd gehad om deze extra dagen in 5 jaar tijd geleidelijk op te nemen.
Moeilijker wordt het om nu ineens 3 maanden  achter elkaar vakantie op te nemen. Dus zult u samen met uw werkgever een oplossing moeten zoeken.
Ik wens u beiden veel wijsheid!
 
 
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract?    Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald?