Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?    Studiekosten verrekenen met bruto loon? 

Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald?

Vraagbaak  |  22 juni 2016  |  Trefwoorden: Overwerk, Meeruren, Betalingstermijn

Vraag

Is er een maximumtermijn waarbinnen meeruren moeten worden uitbetaald of kan de werkgever het moment van uitbetalen zelf bepalen?
 

Antwoord

Het kan zijn dat in de CAO een aparte regeling is afgesproken voor het meerwerk (= meer dan de afgesproken uren volgens de arbeidsovereenkomst) waarbij de meeruren worden omgezet in “tijd-voor-tijd” of apart geregeld, dat de meeruren per kwartaal worden uitbetaald. Is dit echter niet geregeld, dan is het gebruikelijk dat de meeruren in de maand volgend op het meerwerk worden uitbetaald. Over de meeruren dient ook vakantietoeslag betaald te worden en verlof worden toegekend. Zijn de meeruren min of meer structureel dan is hierover ook bij ziekte “ziekengeld” verschuldigd.
Nu u zelf geen antwoord heeft op de vraag, neem ik aan dat op dit punt niets geregeld is. Uw werkgever moet dan in principe de meeruren de maand erop afrekenen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?    Studiekosten verrekenen met bruto loon?