Is werkgever verantwoordelijk voor schade aan fiets?    Heb ik 65-plusser recht op doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag? 

Arbeidsovereenkomst na pensioenleeftijd

Vraagbaak  |  13 mei 2016  |  Trefwoorden: Pensioenleeftijd, Doorwerken (na pensionering), Ketenregeling, Transitievergoeding

Vraag

Wij hebben een werknemer in dienst die per 15-03-2017 met pensioen zal gaan, 65 jaar en 9 maanden. In zijn contract is opgenomen dat hij met het bereiken van zijn pensioenleeftijd, dit is nog een oud contract, per 65 jaar of eerder met pensioen kan gaan.
Nu heeft hij aangegeven dat hij langer wil door werken ook na zijn pensionering.
Mijn vraag is wat voor een contract kunnen wij hem aanbieden, aansluitend aan zijn huidige contract. Wordt dit gezien als een overeenkomst voor onbepaalde tijd of moeten wij hem een contract aanbieden met een werkonderbreking van 6 maanden.
Ik heb verder begrepen dat wij als werkgever, bij een eventuele verlenging zijn ouderdomspensioen moeten blijven doorbetalen tot zijn 67jaar, indien hij dan nog in dienst zou zijn.

Antwoord

In het kort komt het hier op neer:  
  • Het dienstverband eindigt formeel van rechtswege op 65 jaar en 9 maanden, omdat dat zo in de arbeidsovereenkomst indertijd is overeengekomen
  • U kunt aan uw werknemer een contract aanbieden voor bepaalde tijd
  • De zogeheten ketenbepaling in de wet wordt dan opgerekt naar zes contracten in vier jaar (1 januari 2016)
  • Let wel: Overeenkomsten van voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen niet mee in deze keten. Er hoeft dus tussen de 1e periode (van meerdere jaren) geen 3 of 6 maanden te zitten
  • Bij ziekte dient u het loon voor een beperkte periode van 13 weken (i.p.v. 2 jaar) door te betalen (gaat in per 1 juli 2016)
  • Waarom u nog pensioenpremie zou moeten betalen (na pensionering) is mij niet duidelijk. Tenminste wanneer de pensioendatum gelijk loopt met de AOW, dus 65 jaar en 9 maanden.
  • U kunt echter ook de bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gewoon door laten lopen. In dat geval is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen redelijke grond in de zin van de wet en geen ontslagvergunning of ontbinding door de kantonrechter vereist (dus geen preventieve toetsing). Wel moet u dan een opzegtermijn van 1 maand aanhouden.
  • Een transitievergoeding is na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd sowieso niet verschuldigd.
 Een duidelijke beschrijving kunt u vinden in HR-kiosk.nl op URL  https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomst/arbeidsovereenkomst-vanaf-65-jaar
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is werkgever verantwoordelijk voor schade aan fiets?    Heb ik 65-plusser recht op doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag?