Wetsontwerp


1. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Eerste Kamer tegen de wijziging van de Wet minimumloon zo groot, dat minister Asscher besloot het wetsontwerp aan te houden. (Bron: Eerste Kamer, 1 apr. 2014) Wiebes beantwoordt vragen over ...

2. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... mag worden verwacht. Ook de begrippen 'geleidelijkheid' en 'evenredigheid' komen in het wetsontwerp te staan. (Bron: NOS, 21 jan. 2016) Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... basis een premie, de overheid komt over de brug met een bedrag van 20 miljoen euro per jaar. Een wetsontwerp om het voorgaande te realiseren moet nog aan de Tweede Kamer worden ingediend en dat ...

4. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. De Eerste Kamer moet het wetsontwerp nog goedkeuren. Eerder is besloten dat de AOW-leeftijd versneld wordt verhoogd naar ...

5. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... en waarbij het uitgangspunt zal moeten zijn dat dit budget verloopt. Het kabinet komt met een wetsontwerp, dat voor zomer 2020 naar de Tweede Kamer wordt aangeboden. Invoering van de nieuwe ...

6. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... geldt, wordt toch niet uitgebreid. Dit geldt ook voor de € 5000-grens. De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp op 17 december 2014 aangenomen. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek ...

7. DGA Vennootschap   23 februari 2019
12 januari 2021  |  ,
... voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel." Onder de personenvennootschap vallen in het wetsontwerp in plaats van drie nog maar twee rechtsvormen: namelijk de vennootschap en de ...

8. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... gewerkte dagen/maanden/jaren zal worden uitgekeerd. Ook de andere fracties hadden kritiek. Het wetsontwerp is (nog) niet van de baan. De eerstvolgende stap wordt nu gezet door de vaste ...

9. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ANP, Salarisnet) Initiatiefwetsvoorstel om pensioenkortingen te voorkomen Ik heb een initiatiefwetsontwerp ingediend om negatieve effecten voor de pensioensector van het monetaire ...

10. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden, aldus het wetsontwerp uit 2014. In eerste instantie gaat het om overtredingen waar milieu-informatie een ...

11. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... gaat de overheidsbijdrage vanaf 2018 direct met kinderopvanginstellingen verrekenen, aldus een wetsontwerp. Meer informatie leest u in Wetten kinderopvang. Schrappen aftrek levensonderhoud ...

12. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... zelfs door het toenmalige Kabinet in 2008 besloten: geen van deze voorstellen geleid heeft tot een wetsontwerp, laat staan dat de Wet is aangenomen. Op 12 februari 2015 heeft het Kabinet ...

13. Mediation   17 december 2013
9 november 2018  |  , , ,
... Arbodiensten Belastingdienst Mediation geen panacee voor conflicten met Belastingdienst Cijfers Wetsontwerpen Opleiding VVD houdt vast aan regelen mediation in wet VVD trekt ...

14. Meerlingen   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... 2016) Het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen moet ingaan per 1 april 2018, aldus het wetsontwerp. Aanpassing meerlingenverlof per 1 april 2018 mogelijk Minister Asscher heeft op 29 ...

15. Nihilwaardering   14 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , ,
... 27 mrt. 2015) Einde nihilwaardering bij lening voor woning In de naar de Tweede Kamer verstuurde wetsontwerp Fiscale Verzamelwet 2015 valt te lezen dat de nihilwaardering voor het rentevoordeel ...

16. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... spreekt voor zich) St-ab.nl (socialezekerheidsrecht, wetten en regelgeving) Stibbe.nl (wetten, wetsontwerpen, parlementaire geschiedenis wetten) Studio 040 (diverse onderwerpen) Stvda.nl ...

17. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak Kritiek Raad van State op wetsontwerp Verplichting beschut werk Verdringingstoets Participatiewet aangenomen Dag van de ...

18. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... nabij? Oplossing voor mensen met klein pensioen Consultatie waardeoverdracht klein pensioen Wetsontwerp waardeoverdracht kleine pensioenen Samenvatting advies wetsvoorstel waardeoverdracht ...

19. Pensioen (inleiding)   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
In Pensioen (inleiding) treft u informatie aan over de Drie pijlers, diverse wetten en wetsontwerpen, cijfers en meer. Zie onder (klik op een van de onderstaande subrubrieken om toegang te krijgen):

20. Variabel pensioen   20 februari 2016
17 april 2019  |  , , , ,
... aanpassen. Gaat mevrouw Klijnsma haar wetsvoorstel terugtrekken? Wordt, voor de inkt droog is, het wetsontwerp al weer ingetrokken? Ja, daar lijkt het wel op. Het gaat om een mogelijke ...

21. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... verdringing, onderbetaling en uitbuiting van werknemers. Om dit tegen te gaan, wordt in 2015 een wetsontwerp ingediend. Scholing Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor bij-, na- en ...

22. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... om maximaal een half jaar gevrijwaard te blijven van deurwaarders en aanmaningen, aldus het wetsontwerp. Asielzoekers In 2017 worden 42.000 nieuwe asielzoekers in Nederland verwacht. Dat is ...

23. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... om maximaal een half jaar gevrijwaard te blijven van deurwaarders en aanmaningen, aldus het wetsontwerp. Asielzoekers In 2017 worden 42.000 nieuwe asielzoekers in Nederland verwacht. Dat is ...

24. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... tijdstip. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4 naar 8%. Aldus het wetsontwerp dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Voor een normale personenauto ...

25. Vorst- en hitteverlet   20 maart 2009
17 juni 2021  |  , , ,
... Individuele verzekering Toezicht op naleving Misbruik Salarisgarantie Ontslagverbod Wetsontwerp calamiteitenregeling Protest Hitteverlet Invoering Calamiteitenregeling 1 april 2016 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (115 totaal)