Persoonsgebonden Budget


1. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Het zijn afspraken tussen werkgever en werknemer over arbeidsvoorwaarden. Deze deals zijn persoonsgebonden en creëren een win-win situatie voor alle partijen: ze boeien en binden daarmee ...

3. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van de evaluatie van de werkkostenregeling in de besluitvorming meegenomen. Scholingskosten De (persoonsgebonden) aftrekpost voor scholingsuitgaven wordt op vier punten vereenvoudigd: • De ...

4. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... deze hervormingen nauwlettend in de gaten houden en bijstellen waar dat nodig is (zoals bij het persoonsgebonden budget). Hoger onderwijs Het hoger onderwijs krijgt er zo’n 4.000 docenten bij ...

5. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... dan een jaar. Ondernemingsschulden. Belastingschulden. Betalingsverplichtingen die iemand al als persoonsgebonden aftrek in box 1 mag opgeven, bijvoorbeeld de zorgkosten voor een gehandicapt ...

6. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... met een motie van VVD en D66 voor de introductie van een digitale kluis. Daar kunnen Nederlanders persoonsgebonden informatie van verschillende overheidsinstanties bewaren. In eerste instantie ...

7. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
3 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... meer jongeren tussen 15 en 25 jaar aan werk te hebben. Een ander verschil is dat de enquête nu persoonsgebonden is, terwijl dit eerder ook mocht worden ingevuld door iemand voor een heel ...

8. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... bij een thuiszorgorganisatie in dienst wil treden. In dat geval kan de cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget. De cliënt wordt dan de werkgever van de alfahulp. Dit houdt in dat de ...

9. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... • In het onderwijs wordt € 30 miljoen meer geinvesteerd. • De kosten van het persoonsgebonden budget worden met 150 miljoen verlaagd. Ontslagprocedure en -vergoeding • ...

10. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... Wet langdurende zorg Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de ...

11. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
... Daarnaast profiteren de leraren van het terugdraaien van oude bezuinigingen op het PGB (persoonsgebonden budget) en passend onderwijs. Loonmatiging Langs fiscale weg zal de marktsector ...

12. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)   20 maart 2009
3 augustus 2020  |  , , ,
... de employability van werknemers. Ook in CAO's kunnen worden afspraken over een POB worden gemaakt. Persoonsgebonden opleidingsbudget aantrekkelijk? Elk jaar wordt er een Nationale ...

13. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... door het terugdringen van regionale variatie en spreiding in tariefstelling. Het gebruik van persoonsgebonden budgetten heeft juist bij deze zorg overigens geleid tot zorg op maat en ...

14. Schijnzelfstandige   13 juni 2015
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... de arbeidsverhouding met de zzp’ers die zij inzetten bij zorgbehoevenden die over een persoonsgebonden budget (‘pgb’) beschikken, niet als een dienstbetrekking. Dat kan ten ...

15. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
... of telefoonvergoeding ontslagvergoeding aanzegvergoeding erfenis kinderbijslag uw eigen persoonsgebonden budget (pgb) Let op: inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een pgb moet u ...

16. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
... en gehandicaptenzorg) zijn licht gestegen, na een daling in 2015. Vooral de betalingen via het persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg namen fors toe, met 11,5 procent. (Bron: CBS, ...

17. Persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet   26 maart 2014
28 maart 2014  | Zorgwijzer  | Fred Barkhuis  | 
... zullen per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de verzorging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een logisch gevolg nadat de zorgverzekeraars al akkoord ...

18. Persoonsgebonden opleidingsbudget aantrekkelijk?   1 juli 2012
6 juli 2012  | Driessen  | Fred Barkhuis  | , ,
... wordt wat zij vinden van het opleidingsbeleid van hun werkgever. Van de ondervraagden met een persoonsgebonden opleidingsbudget volgt 68,5% minimaal jaarlijks een opleiding of training. ...

19. Heftige kritiek Ombudsman op veranderingen persoonsgebonden budget   16 augustus 2015
19 augustus 2015  | Ombudsman e.a.  | Fred Barkhuis  | 
De reactie gaat zelfs zover dat de ombudsman stelt dat hierbij 'de belangen van de burger uit het oog zijn verloren'. De regeling is zo ingewikkeld gemaakt dat het bijna niet meer is uit te voeren.

20. ABWZ kost meer dan € 1.400 per hoofd van de bevolking (2009)   4 mei 2012
8 mei 2012  | CBS  | Fred Barkhuis  | ,
... Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebondenbudgetten. In 2009 kostte de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten ...

21. Massaclaim voor laat betaald pgb   25 juni 2015
30 juni 2015  | AD / NOS  | Fred Barkhuis  | 
Particuliere zorgverleners die door de vertraging van de betaling van persoonsgebonden budgetten (pgb's) hun geld te laat hebben gekregen, gaan gezamenlijk een schadeclaim indienen bij de Sociale ...

22. Met pgb zorg inkopen in andere EU-landen   17 april 2018
19 april 2018  | Binnenlandsbestuur  | Fred Barkhuis  | , , ,
Met een persoonsgebonden budget zorg inkopen in andere EU-landen was tot voor kort niet mogelijk. De Centrale Raad van Beroep heeft echter geoordeeld dat de ziektekostenverzekeraar dit ten onrechte ...

23. Uitgaven zorg 2016 met 1,8% gestegen   21 mei 2017
23 mei 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | , , ,
... euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De betalingen via het persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg namen fors toe, met 11,5 ...


23 items