Awbz


1. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... (Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en een eigen bijdrage AWBZ als de gepensioneerde in een AWBZ-instelling verblijft. Op de loonheffing heeft de ...

3. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage ...

4. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... 2013 een lagere vergoeding voor vervoerskosten en wordt de vermogens-inkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo verhoogd. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt voortaan ...

5. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... 1 en 2 zijn behalve het belastingtarief ook de percentages voor de volksverzekeringen AOW, AWBZ en Anw verwerkt. Omdat mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet aan AOW ...

6. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

7. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... om fraude. De meeste fraude deed zich voor in de pgb-regeling binnen de Wet langdurige zorg en de AWBZ (13,5 miljoen euro). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2 miljoen euro. De ...

8. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden vanaf 2015 de CO2-grenzen verder aangescherpt. AWBZ De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met 30 mln. door doelmatiger zorginkoop. De ...

9. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... tot max euro 100. Tot 10% boven bijstandsnorm Armoede Langdurige zorg Deze zorg (WLZ, vroeger AWBZ) kent een inkomensafhankelijke bijdrage/premie Wet langdurige zorg (tabellen) Leaseauto De ...

10. Kenmerkend voor de vele amateurs die de Tweede Kamer telt   14 oktober 2016
, , ,
... * In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ/WLZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 28,15%. Dat betekent dat de lage inkomens respectievelijk ...

11. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... grotere rol spelen bij de hoogte van de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog ...

12. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... ingehouden voor de: AOW (Algemene ouderdomswet); Anw (Algemene nabestaandenwet); AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). ** Aan de volksverzekeringen die voor alle (legale) ...

13. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

14. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

15. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
... gaat omhoog om het gestegen eigen risico te compenseren. Er komen maatregelen om de stijgende AWBZ-kosten te beperken. Algemeen: op de gezondheidszorg wordt € 1 miljard bezuinigd. De ...

16. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... een baan zoeken. Er is geen re-integratieplicht. • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ wordt omgevormd tot een een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ...

17. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Nabestaandenwet (Anw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De werknemersverzekeringen*, die alleen gelden voor (ex)werknemers, zijn: Werkloosheidswet ...

18. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten   15 augustus 2012
12 juli 2019  |  ,
... UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering); 35% of meer arbeidsongeschikt is; verzekerd is voor de AWBZ (iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd). En verder: de ...

19. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen en betalen. Zorg Op 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Vanaf dat moment geldt de Wet langdurige zorg (Wlz). De AWBZ is een premie ...

20. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... Arbeidsomstandigheden (Arbo) 9. Armoede 10. Asielzoekers 11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) 12. Auto 13. Belastingdienst 14. Belastingen 15. Belonen 16. Beschut werk 17. Beslagvrije ...

21. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... Arbeidsomstandigheden (Arbo) Armoede Asielzoekers Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Auto Belastingdienst Belastingen Belonen Beschut werk Beslagvrije voet Bevallings- en ...

22. Wet langdurige zorg (tabellen)   11 januari 2015
22 januari 2024  |  , , , , ,
Percentage 2024 De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Deze WLZ-premie houd jij als werkgever in op het loon van je werknemer. Dit bedrag betaal je ...

23. Wet langdurige zorg (Wlz)   11 januari 2015
7 september 2019  |  ,
... stelselwijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast raken de wijzigingen de Zvw, ...

24. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... is bedoeld als vervanger van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de AWBZ gaan er op den duur in op. De bedoeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat ...

25. Wijzigingen Zorgverzekering 2015   30 januari 2014
17 november 2016  |  , , ,
Inhoud Overhevelen types zorg van Awbz naar basispakket Zwv Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen Werkgevers in 2015 gecompenseerd voor stijging zorgpremie Begroting 2015 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (52 totaal)