Aantal Gepensioneerden Aow Pensioen


1. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... werk ineens toch bespreekbaar Eerste Kamer stemt in met langzamere verhoging AOW-leeftijd Stijging aantal gepensioneerden vlakt af AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67 ...

2. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... er minder mensen in extreme armoede. In 1990 waren dat er nog bijna 1,9 miljard, inmiddels is dat aantal geslonken tot 736 miljoen. Wat Nederland betreft, valt op dat er verschillende definities ...

3. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... ervoor dat veel ouderen er warmpjes bijzitten. De ambtenaren (waarom 'topambtenaren'?) doen een aantal voorstellen voor een betere verdeling van inkomen: Versnelde afbouw van de ...

4. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... aan: Afdrachtvermindering onderwijs Op het gebied van de afdrachtvermindering onderwijs wordt een aantal maatregelen voorgesteld: • Het toetsloon voor de afdrachtvermindering onderwijs komt ...

5. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... 0,29% verlaagd, en in 2016 volgt een verlaging van 0,06%. • Kindregelingen: het kabinet wil het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 terugdringen. Van de huidige 11 ...

6. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën een aantal organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. ...

7. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... voor zelfstandigen Redactie: Het kabinet is van zins - vaak met geleend geld - een groot aantal veranderingen te weeg te brengen. Toch zullen vakbonden en sommige leden van de Tweede en ...

8. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... van de levensverwachting, zie schema tijdpad. Tabel: nieuw tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Huidige wet 1 2 3 5 7 9 12 15 18 Na ...

9. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... stelt MKB-Nederland. Er moet een einde komen aan het twee jaar doorbetalen bij ziek personeel, het aantal vrije dagen is te hoog en het recht op flexibele werktijden moet verdwijnen. Dat stelt de ...

10. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
... van Europa begint te krimpen. Dit wordt weerspiegeld in een jaarlijkse stijging van het aantal 60-plussers met circa twee miljoen, bijna dubbel zo hoog als in de late jaren 1990 en het ...

11. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

12. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of nog ouder zijn. De Doorwerk CAO bevat een aantal speciale regelingen: het dienstverband duurt nooit langer dan drie maanden. Wordt de ...

13. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers. ...

14. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... pensioen er dat jaar uitbetaald moet worden. Die kosten worden vervolgens omgeslagen over het aantal premiebetalers in dat jaar); in aanvulling daarop de bedrijfspensioenregelingen, ...

15. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... 2014 67 jaar. Veel pensioenfondsen gaan de pensioenleeftijd dan ook verhogen naar 67 jaar. Bij een aantal regelingen is de pensioenleeftijd per 1 januari 2013 al verhoogd. Dat was nodig om te ...

16. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... om te werken, werkt 40 procent in Limburg en 38 procent in Noord-Brabant. Slechts een klein aantal werkt in Zeeland. De meeste werknemers werken in Maastricht: meer dan 8 duizend Belgen of ...

17. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... procent iets meer dan de 8,87 procent van vorig jaar. AWVN constateert dat sociale partners in een aantal sectoren nieuwe wetgeving versneld implementeren door de pensioenleeftijd al in 2013 aan ...

18. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... veranderingen in de veronderstelde rente hebben grote invloed op de uitkomst vanwege het hoge aantal deelnemers, hun pensioenrechten en de lange termijn waarover de pensioenen worden ...

19. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... Bedrijven zijn in 2016 meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan in 2015. Een aantal premies gaat omhoog, enkele bijdragen dalen. Per saldo betekent dat iets hogere kosten. ...

20. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... Korting niet in Nederland woonachtig De hoogte van het AOW-pensioen wordt beïnvloed door het aantal jaren dat men verzekerd is voor de AOW. Voor elk jaar dat men tussen 15 en 65 jaar niet ...

21. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... Weekers van Financiën, januari 2012. Zie Loonsomheffing. Met de wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip worden details en verschillen tussen loon- en ...

22. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... biedt op de site een eenvoudig programma aan om het tekort te berekenen. Daarvoor is een aantal gegevens nodig, waaronder het inkomen en de waarde van de pensioenopbouw bij de werkgever. ...

23. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers Hoger Onderwijs voor Ouderen belast met btw Aantal 50-plussers in WW daalt E-gids over gezond werk op alle leeftijden Ouderen willen rol in ...

24. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... van pensioenreglementen in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In een aantal pensioenreglementen is de leeftijd al aangepast. Veel pensioenreglementen zullen met ...

25. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... De psychologie van pensioenkeuzes Uitstelgedrag en slechte pensioenkeuzes voorkomen? Beperk het aantal (complexe) keuzes en speel in op intuïtie. Het gevoel dat wordt opgeroepen door taal ...


Bekijk items: 1 tot 25 (47 totaal)