Fpu


1. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... afgenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. (Redactie: in 2005 werd de VUT en FPU afgeschaft) In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ruim ...

2. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

4. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

5. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... Communicatief Inzet Sociaal NB: Voor bovenstaande beoordeling is gebruikgemaakt van een vijfpuntschaal, de beoordeling is al ingevuld. De gekozen beoordelingscriteria zijn vaag. Wat wordt ...

6. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

7. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

8. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

9. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

10. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

11. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

12. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

13. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
... vijf keer het jaarlijkse EU-budget. De Europese sociaaldemocraten presenteren woensdag een vijfpuntenplan om de ‘belastingkloof’ te dichten. Zij willen dat bedrijven minimaal 18 procent ...

14. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

15. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

16. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

17. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

18. Revisionisme (1960-1980)   20 maart 2009
17 april 2017  |  , ,
... is Rensis Likert, beroemd om zijn Likertschaal, waar de antwoorden op een vraag op een vijfpuntsschaal hiërarchisch zijn gerangschikt van bijvoorbeeld "helemaal mee eens", "mee eens", ...

19. Vervoer (inleiding)   25 februari 2011
14 maart 2021  |  , , , ,
... en vervoersmanagers. In Nederland wordt, afhankelijk van de overtreding, een aantal strafpunten toegekend. (Bron: Transport Online, 26 feb. 2021) FNV stuurt noodkreet aan kabinet om ...

20. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
22 augustus 2023  |  , , , ,
... uittreden (ook wel Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) of Flexibel pensioen en uittreding (FPU) genoemd), is veel gebruikgemaakt. De regeling was oorspronkelijk bedoeld om, als ouderen ...

21. Verzekeringen   20 maart 2009
9 mei 2017  |  , , , , , ,
... privé afgesloten lijfrentes* e.d. Prepensioen Vervallen op 1 januari 2006, overgangsregeling FPU-regelingen (overheid) zijn nog steeds van kracht Reisverzekering (zakelijk) Premie onbelast ...

22. Belastingontduiking kost Nederland 22 miljard euro per jaar   28 januari 2019
30 januari 2019  | Zembla  | Fred Barkhuis  | , ,
... EU gaat het naar schatting om ruim 823 miljard. De Europese sociaaldemocraten presenteren een vijfpuntenplan om de ‘belastingkloof’ te ...

23. De kracht van relatiegeschenken voor het bedrijfsleven   8 mei 2023
8 mei 2023  | 
In de zakenwereld draait het allemaal om het opbouwen en onderhouden van relaties. Het geven van relatiegeschenken is een effectieve manier om deze relaties te versterken en je bedrijf op de kaart ...

24. Heb je een wereldwijd personeelsbestand? Zo pak je dat aan!   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
In het tijdperk van globalisering wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om aansluiting te vinden bij een wereldwijd personeelsbestand. Dit kan echter moeilijk zijn als er taalbarrières ...

25. Hoe verloopt een sollicitatieproces via een uitzendbureau   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, kan het inschakelen van een uitzendbureau, zoals Verdo Werkt een goede optie zijn. Uitzendbureaus kunnen je helpen bij het vinden van een geschikte baan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (28 totaal)