Wet langdurige zorg (tabellen)    Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen) 


Zelfstandigen- en startersaftrek (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek, 2018, 2019, 2020

Zelfstandigenaftrek

2020

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.280 naar € 7.030.


Tot 2020

€ 7.280
 

NB: Heeft iemand de AOW-leeftijd bereikt of ouder is, dan geldt dat de helft van de zelfstandigenaftrek mag worden opgevoerd.


Startersaftrek

2020

Startende ondernemers mogen na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken: de startersaftrek. 

Iemand komt in aanmerking voor de startersaftrek als hij/zij:
  • Recht heeft op zelfstandigenaftrek
  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer is geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.
 
Tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Startersaftrek* € 2.123** € 1.062
Totaal € 9.403 € 4.702

* Vast bedragen vanaf 2012.

** Voor starters die hun onderneming beginnen vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering is er nog een extra fiscale steun in de rug. Zie startersaftrek voor arbeidsongeschikte zelfstandigen.
 
S&O aftrek/starters S&O aftrek *** 2018 2017
S&O-aftrek € 12.623 € 12.522
Starters S&O aftrek € 6.315 € 6.264
Totaal € 18.938 € 18.786

*** Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (zie Belastingdienst)

(Bron)Zelfstandigenaftrek

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet de betrokkene tenminste 1.225 uren (vanaf 2012 vast aantal uren) voor zijn bedrijf hebben gewerkt.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

Bereiken AOW-leeftijd

Heeft iemand de AOW-leeftijd bereikt of ouder is, dan geldt dat de helft van de zelfstandigenaftrek mag worden opgevoerd.

Naslag

Zie subrubriek DGA-Belastingdienst.


Ga terug naar Zelfstandigen- en startersaftrek

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet langdurige zorg (tabellen)    Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)