Wet langdurige zorg (tabellen)    Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen) 


Zelfstandigen- en startersaftrek (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek, 2018, 2019

Bedragen

Tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Zelfstandigenaftrek* € 7.280 € 3.640
Startersaftrek* € 2.123** € 1.062
Totaal € 9.403 € 4.702

* Vast bedragen vanaf 2012.

** Voor starters die hun onderneming beginnen vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering is er nog een extra fiscale steun in de rug. Zie startersaftrek voor arbeidsongeschikte zelfstandigen.
 
S&O aftrek/starters S&O aftrek ***  2018 2017
S&O-aftrek € 12.623 € 12.522
Starters S&O aftrek €   6.315 €   6.264
Totaal € 18.938 € 18.786

*** Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (zie Belastingdienst)

(Bron)

 Zelfstandigenaftrek

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet de betrokkene tenminste 1.225 uren (vanaf 2012 vast aantal uren) voor zijn bedrijf hebben gewerkt.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

Bereiken AOW-leeftijd

Heeft iemand de AOW-leeftijd bereikt of ouder is, dan geldt dat de helft van de zelfstandigenaftrek mag worden opgevoerd. 

Naslag

Zie subrubriek DGA-Belastingdienst.


Ga terug naar Zelfstandigen- en startersaftrek

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet langdurige zorg (tabellen)    Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)