Reisbesluit binnen- en buitenland    Scholingsuitgaven (tabellen) 


Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)

Datum laatste wijziging: 21 januari 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Salarisnormen 30%-regeling, 2017, 2018

1 januari 2018

De salarisnormen (exclusief de 30%-vergoeding) zijn:
 
Algemene salarisnorm € 37.296
Jonge masters of promovendi
jonger dan 30 jaar
€ 28.350


Voorwaarden voor toepassing 30%-regeling

Buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever aan de slag gaan, kunnen via de 30%-regeling een onbelaste vergoeding krijgen voor hun extra kosten voor het werken in het buitenland. Ze moeten hiervoor wel aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen.

De belangrijkste eis is dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. Werkgevers die gebruik willen maken van de 30%-regeling kunnen hiervoor een bepaling opnemen (tool) in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.


1 januari 2017

De salarisnormen (exclusief de 30%-vergoeding) zijn:
 
Algemene salarisnorm € 37.000
Jonge masters of promovendi
jonger dan 30 jaar
€ 28.125
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Reisbesluit binnen- en buitenland    Scholingsuitgaven (tabellen)