Slaapuren na nachtwerk

Vraagbaak  |  di 16 nov 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

Vraag

Binnen onze organisatie komt het wel eens voor dat er in de nacht wordt gewerkt. En ook binnen de service organisatie bij consignatie komen nachtelijke uren voor.
De overwerkvergoedingen zijn goed geregeld, maar we hebben geen afspraken op papier over hoe we moeten omgaan met slaapuren na nachtwerk. Mijn vraag aan jullie is of jullie te maken hebben met slaapuren en of jullie hier een regeling voor hebben die met ons gedeeld mag worden. Overigens: de rusttijden uit de arbeidstijdenwet zijn bekend. Het gaat dus echt om afspraken over slaapuren.

Antwoord

Het gaat dus om aanwezigheidsdienst en stand-by als overwerk. Stand-by is bijvoorbeeld het begeleiden/verzorgen van een conversie, waarbij de medewerker een aantal stappen tijdens de conversie controleert en wanneer dat nodig is bij foutsignalering ingrijpt.

Onder stand-by kan ook worden verstaan ingeroosterde uren buiten de gebruikelijke werktijden waarin een medewerker door de manager opgedragen is om bereikbaar te zijn om ingeval van onvoorziene omstandigheden, op oproep, zo spoedig mogelijk bepaalde arbeid te verrichten, zoals adviezen, helpdesk, back-up etc.

De werkgever kan, indien het belang van de organisatie dat eist, een medewerker opdragen zich buiten zijn normale werktijd beschikbaar te houden voor het verrichten van werkzaamheden. Dagen en uren waarop men stand-by moet zijn, worden zoveel mogelijk in overleg met de betreffende medewerker, van te voren door de manager opgesteld en in een rooster vastgelegd. Met persoonlijke omstandigheden van de medewerker zal daarbij zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Bij het verrichten van stand-by diensten mogen de normen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) niet worden overschreden.
Zie voor meer informatie de website: Aanwezigheidsdienst | HR-kiosk.nl

Wanneer stand-by feitelijk aantoonbaar gewone werkuren zijn, dan geldt hiervoor de overwerktabel. Dus tijd voor tijd en eventueel een toeslag.

Stand-by-tabel
Vergoeding van Stand-bye / dagen  bedrag per etmaal / dienst 
maandag t/m vrijdag  € 50,00
zaterdag, zondag en feestdagen € 100,00

In de Zorg is ons de volgende regeling bekend:
De werknemer die een slaapdienst (aanwezigheidsdienst) verricht op grond van de bepalingen ontvangt daarvoor een compensatie in de vorm van doorbetaalde vrije tijd van 50% van de duur van de slaapdienst. De werkgever kan besluiten om deze compensatie in vrije tijd om te zetten of in een financiële vergoeding op basis van het voor de werknemer geldende uurloon. Een vergoeding is nogal arbitrair omdat het min of meer afhangt van de inconvenientie voor de medewerker.