Toezicht op arbeidsomstandigheden betalen

ma 4 mei 2015  |  Bron: BijzonderStrafrecht  |  Auteur: Fred Barkhuis  |  Trefwoorden:

Op 28 april 2015 is het Wetsvoorstel doorberekenen toezichtkosten ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet maakt het mogelijk om de kosten van het toezicht door te berekenen aan bedrijven waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) van toepassing is.

Het doel van dit wetsvoorstel is de onevenredig hoge kosten van het toezicht te leggen waar deze horen en daarmee de uitgaven uit de algemene middelen te verlagen.
Lees meer

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Economische en financiele gevolgen