Verbeterplan


1. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

2. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... zijn functioneren te verbeteren. In juli – vlak voor de werknemer op vakantie gaat – volgt een verbeterplan dat in september wordt geëvalueerd. Na een gesprek in september geeft de werknemer ...

3. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer ...

4. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... gesteld zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door begeleiding, coaching of een verbeterplan. De ongeschiktheid is niet het gevolg van onvoldoende zorg voor scholing van de ...

5. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... mag langdurige ‘bankzitter’ ontslaan Jurisprudentie herplaatsingsplicht (2017) Opstellen verbeterplan door disfunctionerende werknemer Uber mag geen werknemers ontslaan Uber moet Britse ...

6. Opstellen verbeterplan door disfunctionerende werknemer   15 augustus 2017
9 november 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Een werkgever mag van een disfunctionerende werknemer verwachten dat deze zelf een verbeterplan met concrete doelen opstelt. Laat de werknemer dit na, dan kan dat een reden voor ontslag zijn.

7. Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht   9 augustus 2017
10 augustus 2017  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Andries Bongers  | , , , ,
De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. ...

8. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) eist bij ontslag niet alleen een gedegen dossier maar ook een verbetertraject   26 april 2023
18 maart 2023  | HR-kiosk & RTL Nieuws  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
Een ontslagvergoeding van 1 miljoen euro! Een conservenfabriek ontslaat een van haar directeuren op voor haar terechte redenen. De werkgever vergeet echter 2 zaken, namelijk de werknemer tijdig op ...

9. Inspectie SZW komt met nieuwe aanpak arbeidsongevallen   7 oktober 2020
9 oktober 2020  | Arbeidsinspectie  | Fred Barkhuis  | , ,
... Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer ...

10. Meer dan 75% van de ontbindingsverzoeken wijst de rechter af   30 oktober 2018
30 oktober 2018  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Bas Westerhout  | , , , ,
... zegt initiatiefnemer Bas Westerhout. Unieke app begeleidt werkgevers bij juridisch foolproof verbeterplan Disfunctioneren leidt op de werkvloer tot veel frustratie, zowel bij leidinggevenden ...

11. Niet behalen omzettargets onvoldoende voor ontslag wegens disfunctioneren   26 april 2023
17 januari 2023  | Lieshout Westerhout Advocaten  | Bas Westerhout  | , , , , , , ,
... gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. Verbeterplan De wet bepaalt niet op welke wijze de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet ...

12. Ziekenhuis begaat dure fout met plots ontslag   31 januari 2024
31 januari 2024  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | ,
... Maar dat niet alleen: de werkgever heeft ook de plicht om dan (stel dat het waar is) een serieus verbeterplan met de werknemer op te stellen en samen hier actief aan te werken. Vooral wanneer ...


12 items