D-Grond


1. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voorbereiding bij een arbeidsconflict is belangrijk Uitspraken Hoge Raad over ontslag op basis van D-grond En weer poogt een werkgever het slapend dienstverband in ere te herstellen ...

2. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... A-grond: bedrijfseconomische redenen B-grond: langdurige ziekte C-grond: veelvuldig ziekteverzuim D-grond: disfunctioneren E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten F-grond: gewetensbezwaren ...

3. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... van de arbeidsovereenkomst verzoekt met een disfunctionerende werknemer, voert hij de zogenaamde d-grond aan. De WWZ schrijft voor aan welke zes gronden een werkgever moet hebben voldaan om ...

4. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... A-grond: bedrijfseconomische redenen B-grond: langdurige ziekte C-grond: veelvuldig ziekteverzuim D-grond: disfunctioneren E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten F-grond: gewetensbezwaren ...

5. Uitspraken Hoge Raad over ontslag op basis van D-grond   25 juni 2019
2 juli 2019  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake een ontslag volgens de D-grond i.c. ontslag wegens disfunctioneren. Afgezien van de uitslag van het arrest, biedt de uitspraak in ...

6. Checklist ontslag, 6 eisen   27 juli 2017
28 juli 2017  | MT  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
... van de arbeidsovereenkomst verzoekt met een disfunctionerende werknemer, voert hij de zogenaamde d-grond aan. De WWZ schrijft voor aan welke zes gronden een werkgever moet hebben voldaan om ...

7. Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond   18 juli 2020
21 juli 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
De werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden: wegens disfunctioneren (d-grond) alsmede een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), tezamen (i-grond).

8. Ontslag aangevraagd op basis van vier gronden   31 augustus 2020
2 september 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
... g-grond, de verstoorde arbeidsrelatie. Maar de werkgever verwijt de werknemer ook disfunctioneren (d-grond), verwijtbaar handelen (e-grond) en subsidiair ...

9. Ontslagpoging mislukt. Wie is nu incompetent?   1 mei 2023
30 mei 2022  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | , , ,
... heeft voldaan. Een werknemer kan niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren (D-grond) als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij ...

10. Opstellen verbeterplan door disfunctionerende werknemer   15 augustus 2017
9 november 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Een werkgever mag van een disfunctionerende werknemer verwachten dat deze zelf een verbeterplan met concrete doelen opstelt. Laat de werknemer dit na, dan kan dat een reden voor ontslag zijn.


10 items