Palliatief Verlof


1. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... overbelasting is groot. Verlofregelingen kunnen verlichting bieden Definitie Onder mantelzorg- of palliatiefverlof verstaat men verlofdagen of -uren die nodig zijn voor het verplegen van een ...

2. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

3. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... onbetaald verlof zijn het adoptieverlof, langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof en mantel of palliatief verlof. Bij CAO of bedrijfsregeling kunnen aanvullende (bovenwettelijke) regelingen ...

4. Overzicht verlof- en vakantiedagen   27 mei 2009
10 augustus 2019  |  , , ,
... verlof Voorbeelden: begeleiden van vakantie voor jongeren, invaliden, ouderen Mantel- of palliatief verlof Onbetaald, gemeenten kunnen een subsidie verstrekken Verpleging langdurig ...

5. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen 2018 Eerdere afspraken Uitgelekte afspraken Regeerakkoord Alternatief links akkoord Verzamelwet SZW 2018 Veranderingen 2018 Fors meer startende ondernemers Code oranje - nieuwe ...

6. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  ,
Inhoud Standpunten politieke partijen HR-standpunten Tweede Kamer verkiezingen 2017 Verlanglijstjes werkgeversorganisaties, vakbonden en werkgevers Definitieve uitslag en bijzonderheden ...

7. Verlof voor en na invoering werkkostenregeling   21 februari 2011
5 juni 2017  |  , , , ,
... buitengewoon verlof, calamiteitenverlof, educatief verlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof, politiek verlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Aanspraken op de hiervoor ...

8. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
... en ander kortverzuimverlof; kraamverlof; kortdurend zorgverlof; langdurend zorgverlof (inclusief palliatief verlof = verlof bij stervensbegeleiding). 3. Verlof voor loopbaanonderbreking ...

9. Wat zijn onze verplichtingen bij palliatief verlof?   23 oktober 2019
23 oktober 2019  | , , , ,
Vraag Van een van onze medewerksters is haar man ernstig ziek. Zij vraagt nu palliatief verlof. Wij zijn bereid onder deze omstandigheden haar tegemoet te komen, maar vragen ons nu af wie haar ...

10. 2 miljoen voor vrijwilligers palliatieve zorg   23 mei 2016
25 mei 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | ,
Nederland kent zo’n 11.000 vrijwilligers die dit werk doen. Zij ondersteunen de mensen die palliatieve zorg ondergaan, de mensen om hen heen en de professionals die deze zorg verlenen. Voor hun ...

11. Aantal mantelzorgvriendelijke bedrijven verdrievoudigd   7 januari 2018
10 januari 2018  | Werk&Mantelzorg & AllesOverHR  | Fred Barkhuis  | , ,
Werkgevers en organisaties die de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken, krijgen door Werk&Mantelzorg de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever toegekend. De Erkenning is geen ...

12. Adviesaanvraag over de combinatie van werk en mantelzorg   15 maart 2020
18 maart 2020  | SER  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De SER is gevraagd advies uit te brengen over de combinatie van werk en mantelzorg, nu en in de toekomst. Minister De Jonge van VWS doet dit verzoek mede namens Minister Koolmees van SZW. Zij ...

13. Campagne verlofregelingen en arbeidstijden   6 mei 2015
7 mei 2015  | OverSalarisadministratie en Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Uit onderzoek is bekend dat specifieke verlofregelingen betrekkelijk weinig worden gebruikt. Zo maakt 53 procent van de mantelzorgers – mede vanwege onbekendheid – geen gebruik van wettelijke ...

14. Combinatie mantelzorg en werk begint meer problemen op te leveren   3 september 2018
5 september 2018  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | ,
Nederland vergrijst en het kabinet verwacht met de in 2015 doorgevoerde hervorming van de zorg dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen: de participatiesamenleving. Daarnaast zijn meer ouderen en ...

15. Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk   25 maart 2015
26 maart 2015  | RMU  | Fred Barkhuis  | 
De overheid wil dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen om de zorgkosten te verlagen. Maar ze wil ook dat iedereen meer gaat werken. Dat levert de nodige spanning op. Aldus het rapport van het SCP.

16. Convenant Mantelzorg   27 december 2012
27 december 2012  | Mantelzorg Westerveld  | Fred Barkhuis  | ,
In 2011 hebben de vakcentrales FNV, CNV en MHP een convenant ondertekend met 'Werk en Mantelzorg'. Sindsdien is het aantal afspraken over mantelzorg en werk in CAO's meer dan verdubbeld. Ook groeit ...

17. Demissionair kabinet veegt gehate mantelzorgboete van tafel   1 juni 2017
2 juni 2017  | Volkskrant & NOS  | Fred Barkhuis  | , ,
Ouderen die bij hun kind inwonen, worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. De zogenoemde mantelzorgboete, die in 2019 zou ingaan, is van de baan. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het ...

18. Druk op werkende mantelzorger stijgt   22 juli 2017
25 juli 2017  | Stichting Mantelzorg  | Fred Barkhuis  | , ,
In de periode 2014 tot februari 2017 is het aantal werkende mannen met zorgtaken gestegen van 1 op 9 (2012) naar 1 op 7 (2017). Gemiddeld is inmiddels 1 op 5 werknemers in Nederland mantelzorger.

19. Einde mantelzorgcompliment   31 juli 2013
2 augustus 2013  | Min VWS  | Fred Barkhuis  | 
Per 1 januari 2015 houdt het huidige mantelzorgcompliment op te bestaan, de gemeenten worden voor verdere uitvoering verantwoordelijk. Dit blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer met de mooie en ...

20. Eis mantelzorgcompliment geen inbreuk op eigendomsrecht   26 mei 2014
28 mei 2014  | Taxence  | Fred Barkhuis  | 
Jurisprudentie: bij toepassing van de partnervrijstelling door een inwonende mantelzorger is een mantelzorgcompliment vereist. Deze eis wordt gesteld om de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid te ...

21. Erfbelasting (mantelzorgvrijstelling) verruimd   1 september 2015
2 september 2015  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 
Inwonende en mantelzorgende kinderen die het mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen, komen in aanmerking voor ruim 600.000 euro vrijstelling bij de erfbelasting. De ...

22. Forse toename oudere mantelzorgers   18 november 2015
19 november 2015  | Unie KBO  | Fred Barkhuis  | , ,
Ruim een derde van de senioren die op dit moment geen mantelzorg verlenen, verwacht dit wél te gaan doen tussen nu en vijf jaar. Het meest zal de partner zorg nodig hebben (45%) gevolgd door een ...

23. Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet   15 maart 2016
17 maart 2016  | Jurisprudentie & Taxence  | Fred Barkhuis  | , ,
Het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers is niet in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten ...

24. In de toekomst veel minder mantelzorgers   1 april 2018
3 april 2018  | Binnen  | Fred Barkhuis  | ,
In 1975 stond de zorgratio* voor Nederland nog op 30. Daarna zette een sterke daling in waardoor het cijfer in 2015 terecht is gekomen op 15. In de toekomst gaat de daling verder en zal in 2040 ...

25. Lageropgeleiden zorgen beter voor elkaar dan hogeropgeleiden   23 november 2018
26 november 2018  | ANP, I&O Research en Skipr  | Fred Barkhuis  | , ,
Uit onderzoek bleek dat gemiddeld 41 procent van de lageropgeleiden iemand dagelijks of wekelijks te helpen, tegenover 28 procent van de hoogopgeleiden. Vooral in de 'zwaardere categorieën', zoals ...


Bekijk items: 1 tot 25 (43 totaal)