Organiseren van Kwaliteit

Datum laatste wijziging: 17 juli 2023  |  Trefwoorden: , ,

Organiseren van Kwaliteit

Het organiseren van mensgerichte kwaliteit is de sleutel tot de overgang van vinken naar vonken. Een HR-visie die zich richt op kwaliteitszorg vanuit menskracht en mensgerichte organisatie. Hierbij spelen zaken zoals menselijk welzijn, gezondheid en het behouden van vitaliteit een rol. Met speerpunten zoals het nakomen van klantbeloftes en het opbouwen van een lerend netwerk. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de impact van kwaliteitszorg om te kunnen evalueren en de effectiviteit ervan te meten.

Samengevat richten we ons op het organiseren van:

  • Mensgerichte kwaliteit
  • Kwaliteitszorg vanuit menskracht
  • Mensgerichte kwaliteitszorg
  • Menszijn, welzijn en gezond zijn
  • Kwaliteitszorg en impact

Publicaties over Kwaliteit

Hierna vindt u uitwerkingen en publicaties van het HR-speerpunt: mensgericht organiseren van Kwaliteit. 
Steeds zullen wij beleidsthema’s bij dit speerpunt uitwerken vanuit een praktische benadering:
  • Inleiding (wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen rond de beleidsthema)
  • Aanleiding (welke actuele HR-kwestie speelt er in de werk- en beroepspraktijk)
  • Vraagstuk (hoe brengen we het HR-vraagstuk als uitdagend HR-waagstuk in beeld)
  • Oplossing (hoe realiseren we in samenspraak de HR-oplossingen in de praktijk)
  • Effecten (hoe evalueren we de HR-impact in merkbare en meetbare eenheden)
Ook zullen we de geplaatste uitwerkingen en publicaties van elk artikel voorzien van labels. Deze labels kunnen één of meerdere HR-Kiosk OPGAVE labels zijn (HR actueel - HR praktijk - HR wetenschap). Een label brengt je direct naar voorbeelden uit de actualiteit, de werk- en beroepspraktijk, of onderzoekpublicaties.

HR Kiosk Services

Vanuit HR Kiosk Services, het netwerk van samenwerkende HR-professionals, kunnen wij u van dienst zijn met onze HR-dienstverlening. Zodra wij met u in contact komen over een HR-vraagstuk, brengen wij, samen met u, snel de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Op die manier kunnen wij voor u aan de slag gaan om de juiste HR-professional binnen het HR-Kiosk Services Netwerk voor u te vinden.

Het klantcontactcentrum van HR Kiosk Services staat klaar om u te begeleiden bij uw hulpvraag en is bereikbaar via het HR-vraagformulier of via de WhatsApp-chat. Daarnaast zijn we ook bereikbaar via e-mail en telefonisch:

E-mail: info@hr-kiosk.nl

 Mobiel: 06-53852764
 Ascie BV


Anders kijken
Anders denken
Anders doen

Samen werken
Samen groeien
Samen realiseren