Heeft mijn nieuwe partner recht op mijn vereveningspensioen na mijn overlijden?    Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering? 

Stage als werkervaring niet verbonden aan opleiding

Vraagbaak  |  23 januari 2017  |  Trefwoorden: Stage, Stagiair, Arbowet, Veiligheid

Vraag

Ons bedrijf heeft een erg leuk gesprek gehad met een jongeman van 33 jaar die stage wil lopen. Het maakt hem niet uit wat. Nu is het zo, dat je normaal gesproken gelieerd moet zijn aan een opleiding om stage te kunnen lopen. Dat is bij hem dus niet het geval. 
Mijn vraag is: Is het mogelijk om stage te lopen bij een bedrijf zonder dat je verbonden bent aan een opleiding. 
Het gaat me om zijn en onze veiligheid inzake arbeidsongeschiktheid en veiligheid. Stel dat hij hier materiaal meeneemt dan zijn we veel geld kwijt. We hebben overigens een erg goed gesprek gehad, waarin ik hem volkomen vertrouwde. 

Antwoord

De vraag is of deze persoon een uitkering geniet en of het toegestaan is, in het kader van werkervaring opdoen, een dergelijke stage (met behoud van uitkering) te volgen.
Cruciaal is natuurlijk ook de verzekering en de Arbo-verantwoordelijkheid.
De man heeft zelf aangegeven geen loon of een andere vergoeding te verlangen.
Verschil tussen een stage, werkervaringsplek of werk
Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op het verschil tussen een stage, werkervaringsplek of werk. Het onderscheid tussen een stage, werkervaringsplek of werk wordt bepaald door het leeraspect. Er is sprake van een stage als men binnen een werkomgeving activiteiten verricht waarbij het leeraspect centraal staat. Daarbij is het niet uitgesloten dat iemand een stage loopt zonder een opleiding te volgen bij een onderwijsinstelling.

Voor het verrichten van een stage is het van essentieel belang dat de werkzaamheden van een stagiair zich duidelijk onderscheiden ten opzichte van die van een ‘gewone werknemer’. De werkzaamheden van een gewone werknemer zijn hoofdzakelijk van productieve aard, gericht op het maken van omzet, winst of het behalen van doelen (et cetera). (Bron: Rijksoverheid, 12 dec. 2014)
Verder kwamen wij een artikel tegen, dat een dergelijke constructie juist afraadt.
http://www.rectec.nl/2014/09/23/stage-zonder-opleiding-tien-redenen-om-het-niet-te-doen/
Maar aanleiding hiervan heeft de organisatie besloten niet op het verzoek in te gaan.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heeft mijn nieuwe partner recht op mijn vereveningspensioen na mijn overlijden?    Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering?