Bhv


1. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... basishulpverlening Bedrijven bezuinigen op hulpverlening op de werkvloer Boekje met praktische BHV-voorbeelden beschikbaar Nieuwe NEN-norm voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... deskundige de preventie en begeleiding van ziekteverzuim worden geregeld. Bedrijfshulpverlening (BHV) Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) voor de eerste ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is gespecialiseerd. Iedere organisatie heeft een preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener (BHV’er) in huis. Dat stelt de Arbowetgeving tenslotte verplicht. Ook is een bedrijfsarts ...

4. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie zelf te bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners (BHV) (zie ook onder) er moeten komen, wat hun takenpakket is en hoe de opleiding is geregeld. Een ...

5. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

6. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

7. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

8. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

9. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

10. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

11. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

12. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

13. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

14. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

15. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

16. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

17. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... de andere arbodienstverleners. Red.: En dan zijn er nog de bedrijfsarts, de bedrijfshulpverlener (BHV), bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW), vertrouwenspersoon, klachtencommissie, aangestelde ...

18. Werkgelegenheid, personeel   1 juli 2018
28 januari 2021  |  , ,
... verplicht een of meer werknemers (of zichzelf) op te leiden voor de Bedrijfshulpverlening (BHV). Gratis of tegen een kleine vergoeding personeel laten mee-eten en drinken. Bereken wat dit ...

19. BHV anno 2019 springlevend   5 november 2019
8 november 2019  | ArboOnline  | Fred Barkhuis  | , ,
... belangrijke rol bij het verlenen van eerste hulp op de werkvloer. Nederland telt zo’n 500.000 BHV’ers. BHV kent ook een jaarlijkse onderscheiding "BHV'er van het ...

20. Top 15 BHV-tips   1 april 2015
3 april 2015  | HR Praktijk  | Fred Barkhuis  | 
Hoe zet u een doeltreffende interne hulpverlening bij noodsituaties op en hoe beheert u deze eenvoudig? Het Platform Goede BHV-praktijken heeft 15 tips op een rijtje gezet.

21. Landelijke dag BHV   22 september 2015
24 september 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | ,
Op 2 november 2015 vindt alweer de vierde landelijke Dag van de BHV plaats. Doel is dat meer werknemers zich als bedrijfshulpverlener zullen aanmelden.

22. Wie in uw bedrijf is BHV-er?   14 januari 2016
18 januari 2016  | Manutan & NovioData  | Fred Barkhuis  | , ,
... weet ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer ligt, waar de brandblusser hangt of wie er BHV’er ...

23. Boekje met praktische BHV-voorbeelden beschikbaar   23 november 2013
26 november 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | 
Er is een nieuw boekje met voorbeelden van goede BHV-praktijken beschikbaar (BHV = bedrijfshulpverlening).

24. Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening   28 november 2012
3 december 2012  | Antwoordvoorbedrijven  | Fred Barkhuis  | 
Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring ...

25. Bedrijven bezuinigen op bedrijfshulpverlening   11 juli 2013
17 juli 2013  | NRC  | Fred Barkhuis  | 
Door de crisis zijn er minder goed opgeleide bedrijfshulpverleners op de werkvloer. Hierdoor zijn er vaak te weinig werknemers in een bedrijf die getraind zijn om collega's te helpen wanneer er ...


Bekijk items: 1 tot 25 (33 totaal)