Wordt het voorwaardelijk pensioen gekort op de WW-uitkering?    Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag? 

Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering?

Vraagbaak  |  16 augustus 2018  |  Trefwoorden: Lijfrente, Korten, IOAZ

Vraag

 Wordt een lijfrente uitkering op de IOAZ uitkering in mindering gebracht?

 Antwoord

In de bijlage tref je de informatie aan waaruit blijkt dat de uitkering van een lijfrente NIET op de uitkering van de IOAZ in mindering wordt gebracht. Uit vele publicaties blijkt dat deze uitkering niet als een “inkomen uit arbeid” wordt gerekend, temeer daar het geen uitkering is uit een “verplicht pensioenfonds”, hetgeen wel als inkomen uit arbeid wordt aangemerkt.
Overigens ben ik van mening dat uw lijfrente verzekeraar u beter had moeten voorlichten.
Mocht de Gemeente niet met uw bezwaar meegaan, dan adviseer ik u in beroep te gaan c.q. bezwaar te maken op hun beslissing.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt het voorwaardelijk pensioen gekort op de WW-uitkering?    Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag?