Mag werkgever Openbaar Vervoer (OV) 1e klas onbelast vergoeden?    Een 3-tal vragen over het toepassen van een verlofregeling 

Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering?

Vraagbaak  |  15 februari 2020  |  Trefwoorden: Lijfrente, Korten, IOAZ

Vraag

 Wordt een lijfrente uitkering op de IOAZ uitkering in mindering gebracht?

 Antwoord

In onderstaande LINK en tekst tref je de informatie aan waaruit blijkt dat de uitkering van een lijfrente NIET op de uitkering van de IOAZ in mindering wordt gebracht. Uit vele publicaties blijkt dat deze uitkering niet als een “inkomen uit arbeid” wordt gerekend, temeer daar het geen uitkering is uit een “verplicht pensioenfonds”, hetgeen wel als inkomen uit arbeid wordt aangemerkt. U heeft dit pensioen/lijfrente immers zelf geregeld.
Overigens ben ik van mening dat uw lijfrente verzekeraar u beter had moeten voorlichten.
Mocht de Gemeente niet met uw bezwaar meegaan, dan adviseer ik u in beroep te gaan c.q. bezwaar te maken op hun beslissing.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-ioaz-uitkering 

IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.
In de tabel ziet u welk deel niet meetelt. Uw vermogen of pensioen boven die grensbedragen telt wel mee bij de berekening van uw IOAZ-uitkering.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag werkgever Openbaar Vervoer (OV) 1e klas onbelast vergoeden?    Een 3-tal vragen over het toepassen van een verlofregeling