Wordt mijn pre-pensioen gekort op mijn WW-uitkering?    Moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de operatie en de herstelperiode van een buikwandcorrectie 

Wordt een lijfrente door het UWV gekort op mijn IOW uitkering?

Vraagbaak  |  28 november 2017  |  Trefwoorden: IOW, Lijfrente, Samenloop

Vraag

Ik ontvang een IOW-uitkering. Per 1-1-'18 ga ik een lijfrente-uitkering ontvangen. Moet ik deze inkomsten opgeven bij UWV als inkomen uit arbeid?

Antwoord

Neen, de lijfrente mag niet gekort worden op uw IOW uitkering.
Pensioenuitkeringen uit een loondienstverband, inkomen uit vroegere arbeid, worden echter wel gekort op de uitkering. Inkomsten uit een levensloopregeling, ongeacht of deze voortkomen uit een levensverzekering of een rekening bij een bankinstelling, worden aangemerkt als loon, aangezien er een dienstverband bestaat. Voor zover er al gelijktijdig recht op een IOW-uitkering mogelijk is, zal deze wel worden gekort met de levensloopuitkering. Zie ook 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt mijn pre-pensioen gekort op mijn WW-uitkering?    Moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de operatie en de herstelperiode van een buikwandcorrectie