Wanneer ik van 32 uur naar 36 uur ga, ben ik dan mijn WAO kwijt?    Wordt een lijfrente door het UWV gekort op mijn IOW uitkering? 

Wordt mijn pre-pensioen gekort op mijn WW-uitkering?

Vraagbaak  |  1 december 2017  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Prepensioen, Samenloop

Vraag

Door reorganisatie zit ik sinds vorige jaar juli zonder werk en ik geniet dus momenteel van een WW uitkering van UWV. Ik ben nog steeds aan het solliciteren maar gezien mijn leeftijd (63 jaar) is de kans dat ik ergens aangenomen wordt heel klein.

Ik kan nu inmiddels ook gebruik maken van mijn prepensioen.
Mijn vraag is, als ik gebruik maak van deze mogelijkheid wordt deze dan gekort op mijn WW uitkering?

De regels van UWV zijn niet eenduidig en zijn verwarrend, waardoor anderen in problemen komen, heb ik begrepen.
Daarom stel ik deze vraag aan jullie en ik hoop heel gauw een antwoord van jullie te ontvangen.

Antwoord

Zoals u het stelt, wordt zo goed als zeker uw pensioen gekort op de WW-uitkering. Wat zijn de (gewijzigde) regels m.b.t. “Samenloop van een pensioenuitkering en een WW-uitkering”.
De hoofdregel is dat pensioenuitkeringen gekort worden op een WW-uitkering, ook als de pensioenuitkering voortkomt uit een ander dienstverband dan het dienstverband van waaruit de werkloosheidsuitkering is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen op deze regel in de wet opgenomen, t.w.:
  1. Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen samenhangt met dezelfde dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens werkloos wordt. Een cruciale voorwaarde hierbij is dat de werknemer bij het ingaan van het deeltijdpensioen ook tegelijkertijd minder uren is gaan werken.
  2. Een pensioenuitkering die voortkomt uit een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking van waaruit de werknemer werkloos is geworden. Bepalende voorwaarde hierbij is dat beide dienstbetrekkingen naast elkaar hebben bestaan.
  3. Een pensioenuitkering die al wordt ontvangen voorafgaand aan de laatste dienstbetrekking van waaruit de medewerker werkloos is geworden. Ook in deze situatie zal de pensioenuitkering niet worden gekort.
Volgens de korte uitleg, die u geeft, is er geen sprake van de 3 voornoemde uitzonderingen, dus wordt het pensioen gekort.
Wanneer u het pensioen eerder laat ingaan, zal de uitkering over de hele looptijd relatief lager zijn. Mijn advies is om het pensioen uit te stellen tot uw pensioenleeftijd.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer ik van 32 uur naar 36 uur ga, ben ik dan mijn WAO kwijt?    Wordt een lijfrente door het UWV gekort op mijn IOW uitkering?