Dienstverlening


1. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... van de één-loketgedachte vindt zijn oorsprong in de problemen die zich destijds afspeelden in dienstverlening van de overheid. Het organiseren van de dienstverlening vanuit het centraal ...

2. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten: de opdracht Wetsartikelen aanneming van werk en opdracht Dienstverleningsovereenkomst Opdrachtovereenkomst Wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... dit geld als zij samen met uitzendbureaus de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Regelhulp financieel CV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2019 UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen ...

5. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Wat is Agile? ING stapt over op Agile werken Kantoor inrichten voor Scrum Scrum ontwikkelmethode Artikelen over Agile 5 volwassenheidsniveaus van Agile werken Lean manufacturing ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

7. Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV   5 september 2015
... en toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomst Afkoelingsperiode Aflevering Uitvoering van de dienstverlening Rechten van intellectuele of industriële eigendom Overmacht Prijs Betaling ...

8. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... over hun baan, de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening. Minister Blok (Rijksdienst) komt daarom met maatregelen om het wisselen van baan ...

9. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... waaronder de voedingsmiddelenindustrie, schoonmaak, logistiek, chemie, afvalverwerking, zakelijk dienstverlening, uitzendbranche, de rijksoverheid en de gezondheidszorg. Doel van het taalakkoord ...

10. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... afstand van anderen plaatsvinden. Daarbij gaat het vooral om de horeca, de zorg en de overige dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de kappersbranche. (Bron: OR Net e.a., 20 apr. 2020) ...

11. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... werknemer (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT. Denk ook aan kosten voor opleidingen, werving, werkkleding en ...

12. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... geduide functies indiensttreding Overschrijdingen FML (Functiemogelijkhedenlijst) Toegang tot WGA-dienstverlening Werknemer in quarantaine heeft recht op doorbetaling loon Het loon van een ...

13. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... in 2000 met het reorganiseren van de gesubsidieerde rechtshulp. De toegang tot gratis juridische dienstverlening en de spreiding en bereikbaarheid van de vestigingen moesten verbeterd worden. De ...

14. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... flexibele werktijdregelingen. Arbeidstijdmanagement komt in alle sectoren van de industrie en de dienstverlening voor. Of het nu gaat om horeca, gezondheidszorg, productie, farmacie, retail of ...

15. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... Industrie & nijverheid passen ATV het meest toe (83%) en organisaties uit de sector Zakelijke dienstverlening het minst (18%). Ook in de hoogte van het aantal ATV-dagen verschillen de ...

16. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Werknemers werken vaak ongezond en onveilig Dansen op de werkvloer Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Nationaal Preventieakkoord Met intrinsieke motivatie arbobeleid ...

17. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... aan de arbeidshygiënische strategie voldoen en of ze aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening voldoen. In de arbocatalogus moet vermeld zijn of bij de oplossingen met ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... uitgesteld tot 1 juli 2017 Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet Checklist basiscontract Arbodienstverlening Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion' Betere arbeidsomstandigheden ...

19. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... van de arbeidsmarktpositie door combinaties van werken en leren; Betere aansluiting van de UWV-dienstverlening voor ww-ers met een niet-westerse migratieachtergrond, gericht op snellere ...

20. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
Inhoud E-dienstverlening Forse groei voor Werk.nl UWV.nl particulieren vernieuwd Computers UWV crashen dagelijks Nieuwste formulieren bij ontslagaanvraag Brieven UWV over ziekte, zwangerschap en ...

21. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... uit de sectoren gezondheid & welzijn (o.a. zorgverzekeraars, ziekenhuizen), financiële dienstverlening (o.a. banken, verzekeraars) en openbaar bestuur (o.a. gemeenten). Er zijn veel ...

22. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen ...

23. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
9 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de duur van de looptijd van de overeenkomst en eindigt derhalve zodra de overeenkomst dienstverlening is beëindigd, zonder dat opzegging vereist is. De kantonrechter acht de ...

24. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... wordt vanaf 2013 'in toenemende mate gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting (?) E-dienstverlening Het UWV kan door digitale dienstverlening werkgevers en werkzoekenden in de ...

25. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... uitzendkrachten die bij hen werken informatie uit het doelgroepregister opvragen bij UWV. UWV De dienstverlening van het UWV moet persoonlijker, waarvoor het budget wordt verhoogd naar 160 mln. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (299 totaal)