Organiseren van Kwaliteit

Het werken aan kwaliteit wordt vaak nog bepaald door externe eisen, zoals veldnormen, kwaliteitskaders en zorginkoopvoorwaarden. Dit resulteert in een systeemgerichte benadering gebaseerd op de PDCA-cyclus. Echter, werken aan kwaliteit kan zoveel meer zijn wanneer het voortkomt uit intrinsieke motivatie van het team. Dit vraagt om een mensgerichte benadering gebaseerd op PDTG.

In samenwerking met Het Kwaliteitshuis in de zorg streven wij ernaar om deze intrinsieke motivatie te waarborgen in organisaties aan de hand van klantbeloften. Deze klantbeloften vormen de sleutel tot mensgerichte kwaliteitszorg, waarbij tevens de kwaliteit van de HR-functie wordt vergroot en gewaarborgd.

Het is dus echt mogelijk: HR, samen en anders.

Het faciliteren van een ontwikkelingstraject gericht op het organiseren van kwaliteit is een belangrijke vraag om ondersteuning. Het gaat hierbij om het optimaliseren van vertrouwen, het bieden van ondersteuning en het bevorderen van de ontwikkeling van menskracht binnen de organisatie, zodat beloftes kunnen worden waargemaakt.

Graag faciliteren wij dit traject via co-creatie, waarbij we gezamenlijk tot een op maat gemaakte organisatie van kwaliteit komen.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en passende HR-puzzelstukken. We bieden verschillende opties aan, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Bij elk van deze opties maken we afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Het organiseren van menskracht, met aandacht voor mensgerichtheid en mensgericht organiseren, draagt bij aan het realiseren van uw menselijke en organisatiedoelen. We staan klaar om 'samen en anders' met u samen te werken.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening