Ziek tijdens collectieve bedrijfssluiting

Vraagbaak  |  ma 18 apr 2016  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was.

Antwoord

Bij uw werkgever geldt ieder jaar een collectieve bedrijfsvakantie. Het bedrijf is dan 2 weken gesloten.
Iedere werknemer levert dan 10 verlofdagen in c.q. deze worden automatisch afgeschreven.
Tijdens deze “verplichte” vakantie was u echter ziek, zodat u niet van deze vrije dagen hebt kunnen genieten.
Mijn vraag of u persoonlijk hebt ingestemd dat vrije dagen bij de collectieve sluiting van uw saldo zouden worden ingehouden, is wellicht niet eens zo relevant.
In een soortgelijke kwestie oordeelde zowel de Kantonrechter als het Hof in beroep, dat een werknemer expliciet moet instemmen, dat in dit geval ook ziektedagen als verlofdagen moeten worden aangemerkt.
Bij het vaststellen van collectieve vakanties, is het van belang om de afspraken met de werknemers (met instemming van de OR) voldoende vast te leggen in een verlofreglement.
Daarbij zou minstens expliciet moeten worden opgenomen, dat de vakantie ook tijdens arbeidsongeschiktheid wordt geacht te zijn genoten. Een dergelijke afspraak staat echter weer haaks op het feit, dat een werknemer niet gedwongen kan worden om vakantie op te nemen, wanneer zij aantoonbaar* ziek is.

Ik ken de specifieke regeling niet binnen uw organisatie, maar ben vooralsnog van mening, dat uw verlof niet afgeschreven had mogen worden.

*Aantoonbaar = tijdig gemeld, arts geraadpleegd