Geen pensioen voor Wajongers!

Opinie |  ma 21 jan 2019  | Bron: HR-kiosk Vraagbaak  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: AOW-franchise, Franchise, Deeltijd, Arbeidsprestatie, Wajong, Wajonger, No-riskpolis

Wajongers hebben het al moeilijk genoeg om een baan te bemachtigen, terwijl de meesten van hen dermate gemotiveerd zijn, dat menige werkgever blij mag zijn met zo’n arbeidskracht.
Daarbij loopt een werkgever geen enkel risico, wanneer de Wajonger onverhoopt mocht uitvallen vanwege ziekte (No-risk polis).
Ook mag de werkgever het loon afstemmen op de arbeidsprestatie. Wordt de arbeidsprestatie van een Wajonger op 80% gesteld, dan wordt het loon ook op 80% van het functieloon bepaald.

De AOW-Franchise is dat deel waarover je geen pensioen opbouwt

De hoogte van de AOW-franchise is sterk nivellerend voor een minimumloner, die daardoor nauwelijks pensioen opbouwt. Waar bij de parttimer voor de franchise en opbouw van het pensioen ook een deeltijdpercentage wordt gehanteerd, wordt voor een Wajonger voor de pensioengrondslag de volledige franchise berekend, waardoor een Wajonger vrijwel nooit pensioen opbouwt. De Belastingdienst vindt dat dat zo moet.
Ik begrijp een dergelijke onrechtvaardige toepassing niet. Waarom bij een parttimer, die er vaak zelf voor kiest om in deeltijd te werken, wel een relatief lagere franchise hanteren en bij een lagere arbeidsprestatie van een Wajonger, de franchise niet aanpassen.

De Belastingdienst zegt dat het niet mag

Al jaren heb ik problemen met de autonome uitleg van de Belastingdienst bij de toepassing van een wetgeving (neem de ZZP-kwestie), in plaats van een logische en redelijke toepassing in de geest van de wet.
De toepassing zoals de Belastingdienst die ziet, is naar mijn gevoel in strijd met de verplichting om qua inhoud eenzelfde pensioenovereenkomst te sluiten in het kader van gelijke behandeling en het doel van de participatiewet.
Staatssecretaris Tamara van Ark en Kamerleden: doe hier iets aan! Jullie zijn toch verantwoordelijk voor de participatiewet?
 
Lees ook en Stimulans en Wajonger en zijn pensioen

 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: