Levenslooptegoed in 1 keer uitbetalen of in delen    Ziek tijdens dienstverband van een AOW gerechtigde 

Verkrijgen Nederlanderschap recht op bijzonderverlof

Vraagbaak  |  13 november 2017  |  Trefwoorden: Bijzonder verlof, Buitengewoon verlof, Nederlanderschap

Vraag

We have an employee that is from the Ukraine. He has been invited by the state to get his Dutch citizenship at an official ceremony.
Is he entitled to have any free days from work for this process without taking this out of his official company vacation allowance?

Antwoord

Mocht er al  betaald verlof gegeven moeten worden, dan zou dit vallen onder bijzonder of buitengewoon verlof.
Wat is er geregeld rondom het verkrijgen van het Nederlanderschap?:

ďDe naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bent u uitgenodigd om aan de ceremonie mee te doen, dan legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Wanneer u de verklaring van verbondenheid aflegt, belooft u dat u:
  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen
Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking zodra u het in ontvangst neemt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.Ē
Tot zover de wettelijke tekst/uitleg.
Wanneer een medewerker bij een wettelijke  ceremonie (bijeenkomst) aanwezig moet zijn, dan krijgt deze meestal bijzonder verlof.
Er geldt wel een aantal voorwaarden:
  • De medewerker  voldoet aan een wettelijke verplichting.
  • Hij krijgt voor het verschijnen geen financiŽle vergoeding.
  • Hij kan deze verplichting niet in zijn vrije tijd vervullen.
  • Omzetting van zijn dienst is niet mogelijk.
Uw medewerker is door de Overheid opgeroepen om zijn Nederlanderschap te aanvaarden. In dat geval is hij wettelijk verplicht te verschijnen.
Ik heb in de wet niet kunnen vinden dat u dan verplicht bent om hem betaald verlof te geven, maar analoog aan het feit, dat wanneer een medewerker bijvoorbeeld voor de rechtbank zou moeten verschijnen als getuige en dan (zo zegt het voorbeeld) het verlof betaald moet worden, zou ik adviseren om dezelfde procedure toe te passen. Dus betaald verlof. Daarbij is het ook nog eens een heuglijk feit.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:


 Levenslooptegoed in 1 keer uitbetalen of in delen    Ziek tijdens dienstverband van een AOW gerechtigde