Het hoogst aantal vakantiedagen en het minste aantal werkuren per week?

Opinie |  ma 25 jan 2016  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vakantiedagen, ADV, Verlofdag

(Twee berichten in De Telegraaf van zaterdag 16 januari jl)

Veel vakantiedagen?

Telkenmale duikt het weer op de kreet dat Nederlanders het hoogst aantal verlofdagen hebben. In een aantal gevallen is dat juist, maar heel vaak hebben werknemers slechts 23 verlofdagen per jaar. Bepaalde groepen van werknemers hebben ook nog 13 ADV-dagen. Maar wat is hier het geval. Arbeidsduur of Arbeidstijdverkorting (ATV) is in 1982 ontwikkeld (Akkoord van Wassenaar) als middel om de werkloosheid te bestrijden het beschikbare werk zou hiermee over een groter aantal personen verdeeld kunnen worden. Het mag bekend zijn, dat deze maatregel (zoals zoveel andere maatregelen) geen enkel effect heeft gehad en daarom vaak voor nieuwe werknemers (als er al zo’n regeling bestaat) niet meer wordt toegepast.

Extra loonsverhoging?

Door in 3 jaren de prijscompensatie in te leveren (in totaal 5%) werden deze extra verlofdagen (in begin jaren ‘80) dus feitelijk door de werknemers zelf gespaard. De wens van o.a. de AWVN om de ADV af te schaffen zou moeten inhouden dat de lonen (daar waar nog ADV-dagen gelden) met extra 5% zouden moeten worden verhoogd. De praktijk geeft echter aan, dat de arbeidsproductiviteit niet evenredig zal toenemen en dus de loonkosten gewoon fors omhoog gaan. In veel cao’s is inmiddels het aantal vrije dagen afgebouwd, vaak in ruil voor meer loon of andere voorzieningen.
In een enkel geval is er ook nog sprake van seniorendagen, maar die voorziening zal langzamerhand worden uit gefaseerd, mede onder druk van de wetgeving.
Wanneer we het aantal wettelijke vrije dagen en feestdagen bij elkaar optellen, staat Nederland met slechts 28 dagen zelfs helemaal onderaan In Europa en Finland met 39 dagen helemaal bovenaan.
Laten we het dan nog maar niet hebben over het ouderschapsverlof voor moeders en vaders in Zweden.

Verkopen of verruilen?

Vrije dagen verkopen voor bruto loon is zowel voor de werkgever als werknemer erg onvoordelig. Bij steeds meer werkgevers is echter de mogelijkheid om het overtollig verlof in een budgetsysteem  of Persoonlijk Keuzesysteem (PKB) op te nemen en te verruilen voor bijvoorbeeld een hogere pensioenpremie, een fiets van de zaak of een extra bijdrage aan de leaseauto.

Het minste aantal werkuren per week?

Als dat al waar is, dan is deze opmerking volkomen uit zijn verband gerukt. Dat wij in Nederland het minst aantal uren per week zouden werken (30,8) is voor een groot deel het gevolg van het feit, dat wij Nederlanders, in Europa het meeste parttime werken.
Volgens statistieken werkt bijna de helft van de werkende bevolking in ons land in deeltijd* (49,8 procent). Dat is veel meer dan enig ander Europees land. Gemiddeld ligt het aantal parttimers in de EU op 19,9 procent. Een logisch gevolg hiervan is dat er in Nederland gemiddeld het minst aantal uren per week gewerkt wordt. De statistiek die de journalist aanhaalt is overigens gebaseerd op cijfers (kennelijk bij gebrek aan beter) uit 2007! In de beschrijving van de statische gegevens staat N.B. ook uitdrukkelijk vermeld dat de resultaten sterk beïnvloed worden door de mate van parttime werken.

Wie heeft er nu belang bij om de cijfers op deze manier uit te leggen? Statistieken liegen niet, maar je kunt de waarheid er wel mee verdraaien

*Iemand heeft een deeltijdfunctie als hij/zij minder dan de normale werkweek van 36-40 uur per week aan deze functie besteedt. Dus 32 uur werken per week is een parttime baan (CBS)

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: