Nederland heeft nauwelijks een staatsschuld!

Opinie |  vr 18 sep 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Staatsschuld, EU, Pensioenfondsen, Rekenrente, Obligaties, DNB, Knot

Het kabinet gaat de staatsschuld fors verhogen voor extra investeringen en leent daarvoor tientallen miljarden euro’s extra om daarvan toekomstige investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie te betalen.
Jarenlang is ons het doemdenkbeeld van de te hoge staatschuld bijgebracht.  Nijverheid gekoppeld aan zuinigheid en hogere belastingen moesten die schulden sterk terugdringen. En nu dat eindelijk gelukt is en Nederland tot de meest solvabele landen ter wereld is gaan behoren, gaat het kabinet met het geld smijten vinden criticasters. En dan wordt het ook nog eens aan verkeerde dingen uitgegeven vinden sommige politici.

Zuinigheid wordt gestraft

Er is alles aan gelegen om de Nederlandse Staatsschuld niet al te laag te presenteren. Immers met een lage staatsschuld worden de verplichte bijdragen aan de EU voor subsidies aan de zogenaamd arme landen alleen maar hoger.
De staatsschuld is een overzicht van schulden en vorderingen. Schulden met kort of langlopend krediet en vorderingen op lange en korte termijn. Jarenlang liep deze staatsschuld fors naar beneden in tegenstelling tot huishouding van de zuidelijke landen van de EU.

Pensioen is een spaarpot maar ook een vordering

Een heel belangrijke vordering is die op de pensioengelden. Die bedragen worden immers eerst op het moment van uitbetalen belast. Pensioengelden komen bovenop de AOW, dus worden deze uitkeringen t.z.t. met gemiddeld 30% belast. Laat nu het vermogen van alle pensioenfondsen (dus ook die bij verzekeraars) ongeveer 1750 miljard euro zijn. Daar zit dus een belastingclaim van 525 miljard op. Deze vordering op termijn wordt niet meegeteld.

Met een rekenrente van 0,0% is alles onzeker

Het excuus om deze vordering niet mee te tellen, is dat het pensioengeld nogal onzeker is. Ja, wanneer we maar halsstarrig vasthouden aan een rekenrente van 0,0%, terwijl bijvoorbeeld het ABP over 2019 18% rendement maakte en pensioenfondsen ook nog eens gedwongen worden door de DNB (Knot) om een deel in waardeloze obligaties te beleggen, dan hebben Knot en Koolmees gelijk. En dan ook nog vertellen dat pensioenfondsen die hun vermogen in 10 jaar verdubbeld zagen er slecht voorstaan, heeft toch een sinistere reden.
En als we allemaal geloven dat het ernstig is met onze staatsschuld, dan zullen we wel akkoord gaan met belastingverhogingen en bezuinigingen, zoals sommige ambtenaren nu voorstellen.
Zal mij benieuwen hoeveel we de komende jaren weer aan de “arme” zonnige landen gaan bijdragen via het doorgeefluik van de EU. We zijn overigens u en ik.
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: