Is het vermogen van de pensioenfondsen van de gemeenschap; van wie is dat geld eigenlijk?

Opinie |  do 13 jun 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: IFRS, Pensioenfonds, DNB, Rekenrente, Marktwaardering, Pensioenwet, UFR, Pensioenkorting

Uitlatingen van o.a. Wouter Koolmees, Jetta Klijnsma, Carola Schouten en Jesse Klaver, dat het vermogen van de Pensioenfondsen aan de gemeenschap toebehoort, raakt kant noch wal.
Nog even en de pensioenen horen toe aan de EU en wordt Nederland vanwege het riante “vermogen” uiteraard aangeslagen om de arme landen te helpen.

 Belangrijke uitgangspunten en argumenten zijn:

  • Het opgebrachte vermogen behoort uitsluitend toe aan de werknemers, die voor dat deel van hun arbeidzame leven waren aangesloten bij dat pensioenfonds *
  • Alhoewel werkgevers ook indirect hebben bijgedragen behoort hun bijdrage tot het (uitgestelde) loon van de werknemer
  • De verantwoordelijkheid van de werkgever is, dat deze een pensioen heeft toegezegd en verantwoordelijk is voor de afdracht en de solvabiliteit/betrouwbaarheid van het fonds (eventueel verzekeringsmaatschappij)
  • De overheid (lees DNB) is toezichthouder of de regels van de Pensioenwet wel goed worden nageleefd
  • In de Pensioenwet staat (art 126) dat de verplichtingen (naar de toekomst) bepaald moeten worden op grond van marktwaardering. Marktwaardering is de waardering van het vermogen (aandelen en andere assets) in de markt. En niet een bizarre rekenrente gebaseerd op de rentevoet waarin banken elkaar geld lenen.
  • De DNB is slechts toezichthouder, maar is op de stoel van de beheerder gaan zitten i.p.v. alleen het toetsen van het beheer aan de wet.

Boekhoudkundige verordeningen

De boekhoudkundige verordeningen die vanuit US ook aan Nederland (Europa) zijn opgelegd, gaan over de verplichtingen (schulden) naar de toekomst toe, die tot uiting moeten komen in het balansresultaat (vermogen). Deze verordening (IFRS) geldt voor beursgenoteerde bedrijven. In het verlengde hiervan heeft Staatssecretaris Klijnsma (gesouffleerd door de DNB) de wet FTK geïnitieerd in 2014. Het financieel toetsingskader (FTK) geeft de DNB kennelijk de macht om zelf de regels naar omstandigheden te wijzigen. Ik zou willen zeggen: heeft de DNB de macht naar zich toegetrokken, om op dit punt de dienst uit te maken? Met welk recht?

Een commissie onder Dijsselbloem komt nu met een nieuwe methodiek (allemaal om verplichtingen naar de toekomst vast te stellen) de zogenaamde UFR (Ultimate Forward Rate), maar weer gebaseerd op de renteontwikkelingen van de financiële markt, wat slechts voor een klein deel van de rendementen van de pensioenfondsen uitmaakt.
 
De waarde van de pensioenfondsen heeft vorige maand een klein negatief schokje gehad, maar de rendementen op lange termijn zijn nog steeds bruto rond de 7%. Helaas zijn de beheerskosten veel te hoog, maar daar kijken commissies helaas niet naar.
Wanneer ik een berekening maak met een gemiddelde premie op middelloonbasis met een rendement van slechts 3% dan is er nog steeds voldoende geld gespaard om een 60-70% eindloon (incl. AOW) te garanderen.
 
De FNV moet (in het kader van het pensioenakkoord) niet protesteren tegen de korting, maar tegen de methodiek die wordt voorgeschreven (met welk recht?).
 
Stel voor:
Je krijgt van de overheid je geld (AOW en pensioen)
Je moet exact bijhouden hoe je het besteedt
Je wordt gecontroleerd door een budgetcommissie of je wel netjes met je centjes omgaat
Voor “netjes” zijn er regels gemaakt, maar die wijzigen per jaar omdat de commissie van inzicht verandert
 
Dat lijkt dus op China, alhoewel ik weet dat de Sociale Dienst dat ook doet met mensen in de Bijstand.
Maar nu plaatst de DNB de pensioenfondsen onder curatele, met instemming van de Tweede Kamer, die ook nog wetten daarvoor ratificeert.
 
Het geld is niet van de staat! Ja, pensioenfondsen moeten er netjes mee omgaan. Fiscale regels zeggen verder dat het “uitgesteld loon” is en daarom eerst wordt belast, wanneer het wordt uitgekeerd.
Bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid en moeten verantwoording afleggen aan hun deelnemers. Helaas doen ze niet of nauwelijks.
 
Maar DNB (en AFM) doe de taken waarvoor je verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld t.a.v. de woekerpolissen van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen, die nog steeds niet zijn opgelost .
 
 * Er zijn bestuurders die vinden dat het pensioenfonds eigenaar is van het vermogen

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: