Wordt de rekenrente eindelijk afgeschaft?

Opinie |  wo 26 feb 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Art. 126, Pensioenwet, Eindloonregeling, Middelloon, Rendement, Toezegging, Indexatie, Backservice

Het schijnt dat in de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst af te schaffen. In ruil daarvoor zou dan de zogenoemde pensioenaanspraak, die kennelijk zou inhouden dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.
Als de rekenrente wordt afgeschaft, verdwijnt ook de kortingsdreiging. Pensioenspaarders leggen dan maandelijks hun premie in en aan het einde van de loopbaan wordt dan duidelijk hoeveel pensioen ermee is opgebouwd. Door ook de pensioenaanspraak te schrappen wordt het veel lastiger om vooraf te sturen op een gewenst pensioenresultaat, meent men.
De rekenrente bepaalt nu hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekent dit dat pensioenen al jarenlang niet meer geïndexeerd worden. Door geen toezeggingen meer te doen over de toekomstige uitkering, zou de rekenrente dan niet meer nodig zijn.

Toezeggingen zijn al lang verleden tijd

Jaren geleden (2004) zijn vrijwel alle pensioenfondsen van een eindloonpensioen overgegaan naar een pensioen op basis van middelloon. Dus een uitkering gebaseerd op het gemiddelde loon tijdens het arbeidzame leven. In feite werden toen al de meeste risico’s door fluctuaties in de loonontwikkeling weggenomen.
Het gevolg was o.a. dat er vanaf dat moment praktisch al geen toezeggingen meer werden gedaan en het pensioen ook toen al puur gebaseerd was op de premie die door werkgever en werknemer gezamenlijk is betaald en de rendementen daarop. Het streven was wel om een pensioen uit te keren, waarbij de AOW + Pensioen, totaal 70% zou zijn van het middelloon. Dus helemaal geen strikte toezegging, wat in de eindloonsituatie wel het geval was en werkgevers gedwongen werden om steeds bij te storten (backservice).

De verplichtingen moeten gebaseerd zijn op marktwaarde

HR-kiosk heeft al jarenlang erop gewezen dat de rekenrente een absurde manier was om de verplichtingen naar de toekomst vast te stellen, gelet op de gemiddelde rendementen die pensioenfondsen sinds jaar en dag maken. Daarbij staat N.B. in de pensioenwet Art. 126, dat deze verplichting gebaseerd moet zijn op de "marktwaarde" van het vermogen.
Wat heeft Knot en Koolmees er toe gebracht om eindelijk de starheid in hun beleid bij te stellen en niet vast te houden aan  de gekunstelde rekenrente van meneer Draghi, die inmiddels weer terug is bij Goldman Sachs.
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: