Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling?    Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden? 

Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij?

Vraagbaak  |  7 september 2017  |  Trefwoorden: Loon, Goed doel, Belastingvrij, 2014

Vraag

Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel (een rampenfonds). Hoe kunnen ze dat het beste doen, zodat het ook fiscaal vriendelijk is.

Antwoord

De beste procedure is, wanneer er in samenspraak met de OR een gezamenlijk besluit wordt genomen.
Werkgever en werknemers besluiten om eenmalig het salaris te verlagen met een door de werknemer zelf te kiezen bedrag. Men is niet verplicht om mee te doen.
De werknemers en werkgever tekenen een verklaring dat het salaris van een bepaalde maand met een bepaald bedrag wordt verlaagd. In de verklaring staan ook de consequenties (weliswaar zeer gering) dat de verlaging heeft op het vakantiegeld en mogelijk grondslag voor pensioen en sociale wetten.
In veel gevallen zal het ook een fiscaal voordeel opleveren van bijna 50% t.o.v. een netto bedrag te storten.
Deze methodiek is in het verleden aan een paar arbeidsjuristen voorgelegd en na enige aarzeling (het idee was hen onbekend) moesten zij toegeven dat er arbeidsrechtelijk niets op tegen was. Bijkomstigheid: de medewerker mag niet beneden het minimum loon uitkomen.
 
N.B. Niet de werknemer stort het geld, maar de werkgever stort het equivalent als sponsoring. Voor de werkgever is de bijdrage dus aftrekbaar. Meestal verhoogt de werkgever daarom het totale bedrag nog eens.
 
 
Zie ook:  Vakantie of verlof inleveren voor een goed doel


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling?    Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden?