Gevolgen


1. Gevolgen invoering cafetariasysteem   15 maart 2011
30 december 2013  |  ,

2. Overige gevolgen WIA   9 maart 2010
12 februari 2019  |  , , , ,
Inhoud Gevolgen voor de zorgverzekeringswet Gevolgen voor de personeelsafdeling Kennisverslag UWV: WIA-prikkels werken Gevolgen voor de zorgverzekeringswet Door de WIA blijft de werkgever langer ...

3. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... overeenkomst hebben om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie. Dat heeft grote gevolgen, zegt Pieter Omtzigt van het CDA. 'Het lijkt erop dat er grote onzekerheid gaat ...

4. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan 5 miljoen bedrijven in de wereld zijn afhankelijk van Chinese ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... kosten niet ten koste van de vrije ruimte. De invoering van de werkkostenregeling heeft geen gevolgen voor: • de kosten die als extraterritoriale kosten gelden; • de mogelijkheid de ...

6. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... voldoet (als eindheffingsloon) niet voor meer dan 30% mogen afwijken van hetgeen in vergelijkbre gevolgen / omstandigheden gebruikelijk is. Een vaag begrip derhalve. Dergelijke vergoedingen ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... voor de arbeidsmarkt verder oppakken, om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Zij stellen samen sectorplannen op. De plannen worden voor ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... sinds 1 januari 2018 een nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen eigen risico dragen WGA (ERD WGA). Belangrijke wijzigingen zijn: Vanaf ...

9. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... alleen de individuele loonheffing tegen gebruteerd tarief wegvalt, maar voor de werkgever ook de gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ...

10. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Verschil Regels adoptieverlof Uitkering Ouderschapsverlof Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 ...

11. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. (Bron: Ministerie EZK, 15 mrt. 2020) NB: De Eerste ...

12. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... Inhoud afstandsverklaring In de afstandsverklaring worden vaak zaken opgenomen als: de concrete gevolgen van het afstand doen van pensioenaanspraken, met name in geval van overlijden en ...

13. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de te algemene wetgeving te weinig ruimte om een individuele afweging te maken van de individuele gevolgen voor de betrokken bestuurders. Werkgevers huiverig voor bedrijfsborrel Heeft u vorige ...

14. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... gebeurt er met die gegevens? Cybercrime. Stel dat de robot gehackt of gegijzeld wordt, wat zijn de gevolgen? Te hoge kosten. Denk goed na over hoge aanschaf- en onderhoudskosten en over wat de ...

15. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... Daarvoor hebben we nationaal en internationaal onze handtekening gezet. Die overgang heeft grote gevolgen voor werkenden: er komen banen bij, er verdwijnen banen en veel banen veranderen. Wat ...

16. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... uitkering van 20% van het netto minimumloon. Het vervallen van de halfwezenuitkering kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. De halfwezenuitkering vervalt. In plaats daarvan ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Senioren krijgen een uitkering vergelijkbaar met de huidige AOW. Dat heeft overigens wel gevolgen voor het arbeidsaanbod. Door de standaardtoelage wordt werken ontmoedigd, schrijft het ...

18. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... In de eerste plaats is de wet al een jaar geleden geannonceerd, dus bedrijven hadden zich al op de gevolgen kunnen voorbereiden. Maar in tegenstelling tot de beweringen dat de wet nog onbekend is, ...

19. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet (goed) lezen en schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote gevolgen; zij kunnen hierdoor namelijk niet voldoende meekomen in de maatschappij. Bibliotheken ...

20. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... als de NOW, waarvan 40 procent van de werkgevers gebruikmaakt of denkt te gaan maken, helpen om de gevolgen van de crisis minder ernstig te maken. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op ...

21. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... Premie Vrijwillige verzekering Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering die de gevolgen ondervangt van de invoering van de Algemene nabestaandenwet (1 juli 1996). Uitkering tot ...

22. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... werd dat vrouwen in deze groep medewerkers hard geraakt worden door de digitalisering. Dit heeft gevolgen voor de personeelssamenstelling en stelt de bank voor de uitdaging hierop een antwoord ...

23. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... keer Duizenden zieke werknemers kunnen niet re-integreren door corona Een zieke medewerker? De gevolgen op een rij Werkgever moet werkneemster laten re-integreren op het eerste spoor Mijn ...

24. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Naslag Kans op arbeidsongeschiktheid Doorvragen kan verzuimfraude voorkomen Minimum loon Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen ...

25. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... waar het boetebeding van belang wordt. In het boetebeding spreken werkgever en werknemer af wat de gevolgen kunnen zijn van het overtreden van een ander beding. Dat hoeft niet perse een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (719 totaal)