Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering?    Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020? 

Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?

Vraagbaak  |  8 mei 2018  |  Trefwoorden: Loondoorbetaling bij ziekte, Maximumdagloon

Vraag

Ik heb een contract voor 40 uur (vast) maar krijg al vijf jaar ook de uren tot en met 50 uur (die ik wekelijks heb gewerkt) uitbetaald als overwerk. Dit staat ook zo op mijn salarisstrook. Laatste twee jaar ook de 50+ uren (als bonus vermeld op mijn salarisstrook). Nu ben ik ziek en krijg 70% van mijn 40 uur. Klopt dat wel en moet dat niet (minstens) 70% van 50 uur zijn?
Aangezien ik al vijf jaar 50 uur werk (en dus ook uitbetaald krijg) dacht ik, nu ik ziek thuis zit, hier ook recht op te hebben (70%). Maar in mijn contract staat echter een voorbehoud, dat ik maar recht heb op maximaal het dagloon als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de coördinatiewet sociale verzekering. En aangezien mijn salaris meer is dan €  5000, heb ik pech en maakt het niet uit hoeveel overuren ik heb gemaakt. Heeft de werkgever slim gedaan zal ik maar zeggen.
Klopt dit of heeft het zin er werk van te maken?

Antwoord

In dit speciale geval is deze uitbetaling juist, temeer omdat het ook zo in je contract staat. In feite is de arbeidstijd in dit geval niet belangrijk, maar het maximum dagloon.
Deze clausule in de wet zegt dat de werkgever in principe dat minimaal moet betalen. Gebruikelijk is echter om gewoon 100% van het loon of in dit geval 70% van het loon te betalen.
Deze clausule wordt naar mijn weten/ervaring vrijwel nooit gebruikt, maar is wel correct.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering?    Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020?