Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?    Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking? 

Moet bij ziekte minstens het minimum loon worden betaald?

Vraagbaak  |  7 september 2016  |  Trefwoorden: Wachtdagen, Minimumloon, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte, UWV, Toeslag

Vraag

Er is een bedrijf met 2 wachtdagen en doorbetaling 70% bij ziekte. Nu verdienen de medewerkers het minimumloon. Dus die 70% ziekte moet worden aangevuld worden met 30%, anders komen ze er natuurlijk onder. Maar hoe zit het dan exact met de wachtdagen?

Antwoord

De Wet Aanpak Schijninstructies (WAS) m.b.t. o.a. het Minimum Loon geeft aan, dat een werknemer (bij inhoudingen) toch minstens het Minimum Loon per maand moet ontvangen.
Het is dus toegestaan, mits dit in een CAO staat of een arbeidsreglement, om bij ziekte maximaal over 2 dagen  geen loon te betalen c.q. 2 dagen loon in te houden. Mocht de werknemer echter die maand onder het minimum loon komen, dient een aanvulling tot het minimum te geschieden. Praktisch zullen de wachtdagen niet toegepast kunnen worden op medewerkers die niet meer dan het minimum loon verdienen.

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?    Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking?