Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?    Mogen wij ook een onbelaste woon-werkvergoeding betalen bij een leaseauto? 

Ik heb nu een MUP-contract. Wanneer ik mij ziek meld, hoe lang moet de werkgever mijn loon doorbetalen?

Vraagbaak  |  4 april 2017  |  Trefwoorden: MUP, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte

Mijn vraag aan de redactie:

Ik heb een MUP contract (Met Uitgestelde Prestatieplicht) vanaf juli 2014 voor onbepaalde tijd min/max 1-36.
Ik heb de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand € 2.500 bruto verdiend. Dit is inclusief onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en vakantiedagen. (Ik draai alleen nachtdiensten)
Ik ben net 64 jaar geworden.
Nu heb ik al enige tijd last van depressieve gevoelens, ik heb mij hiervoor nog niet ziek gemeld, maar aangezien de klachten eerder toenemen dan afnemen neemt de kans toe dat ik mij toch ziek moet melden. Mijn vraag is, hoe lang heb ik recht op doorbetaling van mijn salaris en hoeveel %?

Antwoord

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt verklaard wordt u maximaal 2 jaar het loon doorbetaald of tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Ik ken niet de CAO die op uw werk van toepassing is, maar de loondoorbetaling is minstens 70% van het gemiddeld verdiende loon van de laatste 3 maanden.
Gedurende de eerste zes maanden van de MUP overeenkomst, kan de werkgever de verplichting om loon te betalen uitsluiten voor het geval er niet wordt gewerkt. Omdat u al langer dan 6 maanden hebt gewerkt kan de loondoorbetaling niet worden uitgesloten.
Daarbij constateer ik op basis van uw gegevens, dat er min of meer een vast arbeidspatroon is ontstaan en dat er feitelijk (in praktische zin) geen sprake is van een “oproepcontract”.
Is een oproep gedaan en wordt de oproeper ziek, dan heeft hij/zij recht op loon op grond van artikel 7:629 BW voor de duur van de oproep.
Maar omdat er een vast arbeidspatroon is ontstaan, geldt dit artikel niet voor u.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?    Mogen wij ook een onbelaste woon-werkvergoeding betalen bij een leaseauto?